Zorgplicht van het waterschap
14 oktober 2019

Zorgplicht van het waterschap


Een man woont op een perceel waar een beek langs stroomt. Door het water brokkelt er steeds meer grond af en stroomt het weg in de beek. Er stond wel een stenen muurtje, maar die hield het afbrokkelen van de grond niet meer tegen. Daarom vroeg de man bij het waterschap een watervergunning aan voor het plaatsen van oeverbeschoeiing. De vergunning werd verleend, maar wel onder twee voorwaarden. De man moet zelf en op eigen kosten de beschoeiing onderhouden. Daarnaast rust de onderhoudsplicht op het perceel van de man. De man is het hier niet mee eens. Hij zegt dat juist het waterschap verantwoordelijk moet zijn voor het onderhoud.

De onderhoudsplicht

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de beek op grond van de Keur van het waterschap. Maar hoe ver reikt die onderhoudsplicht? In de Keur staat dat het waterschap voor een goede staat en toestand van de beek moet zorgen. Hiervoor moeten onder andere de oevers in stand worden gehouden zodat die niet inzakken. Door het inzakken van een oever kan het zijn dat het water niet goed meer kan doorstromen en dat moet voorkomen worden. De beschoeiing die de man heeft geplaatst, is niet neergezet om het water te beschermen maar zijn eigen land. Het bestuur van het waterschap zegt dat ze daarom niet verantwoordelijk zijn voor die beschoeiing. Ook heeft de beek ruimte over. Daardoor komt de doorstroming van het water niet in de problemen als de oever inzakt.

De Raad van State

De vraag is voor de Raad van State gekomen en die oordeelde dat de onderhoudsplicht bij de man ligt en niet bij het waterschap. Wat  mee speelde bij de beoordeling, was dat de onderhoudsplicht voor het stenen muurtje dat er eerder stond ook al bij de perceeleigenaar lag. Er is geen reden te vinden waarom dat veranderd zou zijn. Verder is de reden voor het plaatsen van de beschoeiing belangrijk. De man beschermt met de beschoeiing zijn eigen land en niet het water. Daarom mag het waterschap de voorwaarde stellen bij de watervergunning, dat de man zelf de beschoeiing onderhoudt.

 

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!