Zicht op legalisering
10 februari 2019

Zicht op legalisering


Op 27 december heeft de Raad van State twee uitspraken gedaan waarin het ging over de legalisering van een situatie die in strijd was met een vergunning of bestemmingsplan. Als legalisering op korte termijn aan de orde is, hoeft de gemeente niet te handhaven. Wanneer kan je je nou hierop beroepen?

De eerste casus

In de eerste zaak had een man zonder een vergunning een overkapping gemaakt aan zijn schuur. Hij had de schuur in gebruik genomen als theehuisje. De gemeente wilde dat hij de overkapping af zou breken en legde daarvoor een last onder dwangsom op. De man zei dat de overkapping inderdaad in strijd was met het bestemmingsplan. Maar hij vond dat de gemeente een vergunning kon verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Daardoor was er concreet zicht op legalisering. De gemeente gaf aan dat ze hier niet aan mee wilden werken. De Raad van State oordeelde dat het feit dat de gemeente niet mee wil werken genoeg is voor de conclusie dat er geen concreet zicht op legalisering bestaat. De gemeente mocht dus wel handhaven en de man moest zijn overkapping afbreken.

De tweede casus

In de tweede zaak had een aannemer die werkte in opdracht van de gemeente een damwand in een sloot geplaatst. Die damwand was groter dan de bouwvergunning en het bestemmingsplan toelieten. Een buurman wilde dat de gemeente zou handhaven, maar dat deed de gemeente niet. Volgens de rechtbank moest de gemeente wel handhaven, want ze had niet onderzocht of legalisering mogelijk was. Om een concreet zicht op legalisering te krijgen, moet er een nieuw bestemmingsplan ter inzage liggen, waarin het bouwwerk mogelijk wordt gemaakt. Dit was hier niet het geval en daardoor was er geen concreet zicht op legalisering. Handhaven was volgens de gemeente niet evenredig voor de vergunninghouder die de regels had overtreden. De rechter stelde dat financiële risico’s voor degene zijn die zich niet aan de regels houdt. Als je in strijd met de vergunning bouwt, kun je weten dat je het moet veranderen of afbreken.

Conclusie

De gemeente hoeft niet te handhaven als er concreet zicht bestaat op legalisatie. De gemeente moet wel aan de legalisatie mee willen werken. Als het gaat om strijd met het bestemmingsplan, is er pas een concreet zicht op legalisatie als er al een nieuw bestemmingsplan ter inzage ligt. Daarnaast zijn de financiële risico’s voor degene die ervoor kiest om in strijd met de vergunning of het bestemmingsplan te bouwen. Alleen bij een concreet zicht op legalisatie hoeft de gemeente niet te handhaven en mag het bouwwerk blijven staan.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).