Wie heeft belang bij de eisen van het Bouwbesluit?
17 juli 2019

Wie heeft belang bij de eisen van het Bouwbesluit?


Op 11 mei 2017 verleende de gemeente Enschede een omgevingsvergunning voor het inpandig verbouwen van een woning naar 4 woonunits. Omwonenden zijn van mening dat de vergunning onzorgvuldig is voorbereid. Zij stellen dat de verbouwing hun woon- en leefklimaat heeft aangetast, daarom gaan zij in beroep. Zowel de gemeente als de rechtbank zien geen reden waarom de omgevingsvergunning onterecht zou zijn verleend. De Raad van State deed op 3 juli 2019 uitspraak in deze zaak. 

Toetsing aan het Bouwbesluit

Ten eerste stellen de omwonenden dat de woonunits kwalitatief laagwaardig en niet duurzaam zijn. Volgens hen zouden de gegevens en berekeningen bij de aanvraag onjuist en onvolledig zijn, waardoor een goede toetsing aan het Bouwbesluit 2012 onmogelijk is. Het Bouwbesluit 2012 bevat onder andere eisen over luchtventilatie, isolatie, daglicht, energie en duurzaamheid. De omwonenden zijn van mening dat deze eisen onvoldoende in acht zijn genomen. Volgens de Raad van State is deze beroepsgrond in strijd met het relativiteitsvereiste. Dit vereiste houdt in dat een wet alleen bescherming biedt aan belangen waarvoor de wet oorspronkelijk bedoeld is. De eisen in het Bouwbesluit zijn vooral bedoeld om de belangen van de bewoner van een woning te beschermen, namelijk zijn veiligheid en gezondheid. Dit wil zeggen dat de eisen niet dienen ter bescherming van de belangen van omwonenden. Om deze reden wordt deze beroepsgrond buiten beschouwing gelaten.

Brandveiligheid

Ten tweede is het volgens de omwonenden twijfelachtig of aan de brandveiligheidseisen is voldaan. Brandveiligheidseisen zijn bedoeld om branddoorslag en brandoverslag te voorkomen. De garage van een van de omwonende grenst direct aan de woningen. Om deze reden is er in dit geval geen strijd met het relativiteitsvereiste. De regels van het Bouwbesluit 2012 over brandveiligheid bieden namelijk ook bescherming voor omwonenden. De verbouwing is echter een interne verbouwing, waarbij de buitenmuren ongewijzigd blijven. De muur tussen de garage en de woning blijft hetzelfde. Volgens de Raad van State is deze muur niet relevant voor de toetsing aan het Bouwbesluit 2012. Ook op dit punt krijgen de omwonenden dus geen gelijk. De vergunning is terecht verleend.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!