Bezwaar maken tegen aanvraag omgevingsvergunning
13 februari 2017

Bezwaar maken tegen aanvraag omgevingsvergunning


Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan vertraging oplopen door het aantekenen van bezwaar of het indienen van een zienswijze. Hoe groot is de kans hierop?

Wie mag bezwaar maken?

In principe duurt de afhandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning 8 weken voor het kappen van een boom of voor het plaatsen van een container, steiger of ander bouwobject. Maar dat kan langer worden als omwonenden en andere belanghebbenden bezwaar maken.

Als je bezwaar wilt maken tegen een vergunning, moet je belanghebbende zijn. In het bestuursrecht ben je belanghebbende als aan een aantal vereisten is voldaan. Er moet sprake zijn van zowel:

  • een objectief belang:
  • een persoonlijk belang;
  • een actueel belang;
  • een rechtstreeks belang.

Objectief belang

Objectief houdt in dat het niet mag gaan om een belang dat alleen bestaat in jouw persoonlijke belevingswereld. Maar het kan wel gaan om immateriële dingen zoals de kwaliteit van je leefomgeving.

Persoonlijk belang

Daarnaast moet je een persoonlijk en eigen belang hebben. Dit betekent dat je moet aantonen dat jij een ander belang hebt dan iedereen en dat het jouw belang is en niet dat van een ander. Je kan bijvoorbeeld niet zeggen dat je bezwaar wilt maken tegen de aanleg van een uitrit aan de andere kant van de stad.

Actueel belang

Ook moet je belang actueel zijn. Actueel betekent dat het niet gaat over een toekomstige gebeurtenis. Als je binnenkort gaat verhuizen en naast je toekomstige huis vinden activiteiten plaats waar jij het niet mee eens bent, kun je daar tegen geen bezwaar maken. De huidige bewoner kan wel bezwaar maken.

Rechtstreeks belang

Tot slot moet je een rechtstreeks belang hebben. Dit betekent dat het besluit om een vergunning te verlenen voor het kappen van een boom of aanleggen van een uitrit jou rechtstreeks moet raken in je belang. Bij het bepalen of je een rechtstreeks belang hebt, speelt de afstand tussen jouw locatie en de plek van de activiteit waartegen jij in het geweer komt een rol.

Afstands- en zichtcriterium

Het afstands- en zichtcriterium is een hulpmiddel bij het bepalen van de afstand. Als je vanaf je eigen locatie zicht hebt op de activiteit kan dat een aanwijzing zijn dat je voldoende in je belang wordt geraakt en dus belanghebbende bent.

Wie mag een zienswijze indienen?

Bij een besluit over milieubelangen of bij een ruimtelijk besluit kan meestal iedereen een zienswijze indienen. Je kunt hierbij denken aan een omgevingsvergunning voor bedrijven, de vaststelling van een bestemmingsplan of een projectbesluit.

Op deze besluiten is de uitgebreide procedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Deze duurt 6 maanden. Een ieder kan in deze procedure een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. Je hoeft dan geen belanghebbende te zijn. Een zienswijze betekent dat je je mening kunt geven over het ontwerpbesluit en aan kunt geven dat je het ergens niet mee eens bent.

In beroep gaan

Als je later nog in beroep wilt gaan tegen bijvoorbeeld de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan, dan moet je een zienswijze hebben ingediend. Als je dat niet hebt gedaan, wijst de rechter je beroep af. En om in beroep te gaan moet je wel belanghebbende zijn. Niet iedereen die een zienswijze heeft ingediend, kan dus in beroep.

Wat vind je in de Vergunningchecker Pro?

Wil je weten welke termijnen gelden bij de aanvraag van een vergunning voor jouw activiteit? En wil je weten of daartegen bezwaar kan worden gemaakt door omwonenden of andere belanghebbenden? Je vindt alle actuele informatie in de Vergunningchecker Pro!