Wel of geen vergunning van rechtswege
31 oktober 2018

Wel of geen vergunning van rechtswege


Als de gemeente te laat beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, dan is die vergunning van rechtswege verleend. Maar dat geldt niet in alle gevallen. De Raad van State heeft in een uitspraak van 17 oktober 2018 uitgelegd wanneer er geen omgevingsvergunning van rechtswege ontstaat.

De zaak

Een ALS-patiënt wilde twee bomen laten kappen aan de voorzijde van zijn huis, omdat hij vreest dat hij kan vallen door gladde bladeren. De gemeente is eigenaar van de grond waarop deze bomen staan. De man vroeg de gemeente of zij de bomen wilde kappen. De gemeente gaf aan dat ze dat niet van plan was. De man vroeg daarom een omgevingsvergunning aan bij de gemeente om de bomen te kappen. De gemeente nam niet op tijd een besluit en daarom kreeg de man de omgevingsvergunning van rechtswege. Omdat er bezwaar werd gemaakt tegen deze vergunning, trok de gemeente de omgevingsvergunning in die van rechtswege was verleend. Daar ging de man tegen in beroep.

Uitspraak van de Raad van State

Alleen een belanghebbende kan een omgevingsvergunning aanvragen. In principe gaat de wet er van uit dat iemand die een omgevingsvergunning aanvraagt belanghebbende is bij de aangevraagde vergunning. Maar de voorwaarde is wel dat de aanvrager de vergunning daadwerkelijk kan gebruiken. In dit geval kon de man de bomen niet kappen, ook niet toen hij de omgevingsvergunning kreeg. De gemeente is namelijk eigenaar van de bomen en die wilde niet meewerken aan het kappen. Artikel 1:3 lid 3 Algemene wet bestuursrecht definieert een aanvraag als een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen. De man is in dat geval geen belanghebbende bij de vergunning omdat hij er geen gebruik van kan maken. Daarom is zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning ook geen aanvraag als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dat heeft tot gevolg dat de gemeente niet te laat heeft beslist op de aanvraag. Er was immers geen aanvraag. De omgevingsvergunning is dus nooit van rechtswege verleend.

De Raad van State oordeelde dat de gemeente niet bevoegd was een besluit te nemen omdat er in eerste instantie al geen sprake was van een aanvraag.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!