Watervergunning voor hekwerk
05 juli 2019

Watervergunning voor hekwerk


Een perceeleigenaar wil op zijn perceel een hek zetten langs een watergang. Hiervoor heeft een watervergunning nodig van het waterschap. Het waterschap weigert de vergunning te verlenen. De man mag wel zijn hek op 5 meter afstand van het water plaatsen. Dit wil hij niet omdat hij dan een deel van het perceel niet kan gebruiken voor opslag. De man is het niet eens met de afwijzing van zijn vergunningaanvraag en hij ging daar tegen in beroep.

De casus

Langs het water stonden meer dan 40 jaar een brede haag en een loods. Na een verbouwing op het perceel heeft de perceeleigenaar de haag en loods weggehaald. Nu wil hij daar graag een hek plaatsen. Hij vindt dat het niet uit moet maken of er een hek staat of een haag en een loods. Het waterschap geeft aan dat de eerste 5 meter langs het water een beschermingszone is, waarin geen obstakels geplaatst mogen worden. Dit staat ook in de beleidsregels van het waterschap. De man stelt dat het waterschap wel van de beleidsregels af kan wijken. Het waterschap geeft aan dat er geen hek geplaatst mag worden, zodat ze onderhoud kunnen uitvoeren aan de oever en in het water. Het onderhoud moet doelmatig en efficiënt plaats kunnen vinden. Toen de haag en de loods er nog stonden vond het onderhoud plaats vanaf het perceel van de overbuurman. Dit was niet efficiënt, omdat het vanwege de obstakels met aangepaste machines of zelfs met de hand werd gedaan. Dit was duur een tijdrovend. De perceeleigenaar mag wel zijn hek op 5 meter afstand van het water plaatsen. Dit wil hij niet omdat hij dan veel opslagruimte misloopt.

De Raad van State

De Raad van State oordeelde dat het waterschap de vergunning mocht weigeren. Dat het onderhoud jarenlang vanaf het perceel van de overbuurman plaats vond, betekent niet dat het waterschap daarom van de beleidsregels af moet wijken. Het onderhoud vond niet doelmatig plaats. Vanwege overgangsrecht kon het waterschap niets ondernemen tegen de haag en de loods. Nu de man zelf de haag en loods heeft weggehaald is het overgangsrecht niet meer van toepassing en mag de vergunning voor het hek geweigerd worden. Het argument van de man dat hij op deze manier niet optimaal van zijn perceel gebruik kan maken, geeft geen reden tot een andere beslissing. De man kan kiezen voor een ander hek of kan zelfs het perceel voor opslag gebruiken zonder het hek.

 

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!