Waterschappen versoepelen regels
10 november 2016

Waterschappen versoepelen regels


Sinds zomer 2016 heeft Hollands Noorderkwartier de regels versoepeld voor het aanleggen van kabels en leidingen langs een waterkering. Deze activiteit is niet meer per definitie vergunningplichtig. Ook in Brabant hebben de waterschappen de regels versoepeld. Sommige werkzaamheden zijn nu vergunningvrij. 

Melding volstaat bij Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft bepaald dat je onder voorwaarden kunt volstaan met een melding als je kabels of leidingen wilt aanleggen in beschermingszone B. Een beschermingzone is een aan de waterkering grenzende zone die bescherming biedt.

Een meldingsplicht is afdoende als de druk van de kabel of leiding minder is dan 10 bar. Verdere voorbeelden van wijzigingen zijn een meldingsplicht voor het plaatsen van sommige beschoeiingen, aanbrengen van steigers en verrichten van een aantal andere activiteiten. De vrijstellingen van de vergunningplicht kun je vinden in de Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

In Brabant ook activiteiten vergunningvrij

Ook in Brabant hebben de waterschappen meer activiteiten onder de meldingsplicht laten vallen of zijn ze zelfs helemaal vrijgesteld van de vergunning. De waterschappen waar het hier om gaat zijn Brabantse Delta, Aa en Maas en de Dommel.

Zo zijn het plaatsen van verharding langs a-watergangen, het verwijderen van bepaalde objecten en beplanting en nog een paar werkzaamheden vergunningvrij geworden. Het bijzondere aan deze waterschappen is dat zij alle drie dezelfde algemene regels aanhouden. Een wijziging zorgt dus bij 3 waterschappen voor nieuwe algemene regels.

In Vergunningchecker Pro actuele informatie

Weten wat deze wijzigingen betekenen voor je project bij een watergang of waterkering? De nieuwe regels zijn verwerkt in de Vergunningchecker Pro. Doe de check ‘Kabel of leiding aanleggen of opruimen’. Door op locatie te selecteren, zie je direct of bovenstaande op jouw project van toepassing is. Nog geen abonnement? Meld je aan voor een proefabonnement en je kunt direct aan de slag.