Wat is een ‘erf’ volgens het Besluit omgevingsrecht
19 juni 2017

Wat is een ‘erf’ volgens het Besluit omgevingsrecht


Begin juni 2017 heeft de Raad van State weer een uitspraak gedaan over het begrip ‘erf’. Bewoners waren van mening dat het bouwen van een zwembad en sauna op hun erf vergunningvrij was. De Raad van State bevestigde dat het bestemmingsplan hierbij doorslaggevend is. Je kunt er dus niet zomaar vanuit gaan dat een erf een erf is.

Het begrip erf in het dagelijks spraakgebruik

Dat er af en toe zaken voor de rechter komen over het begrip erf is niet zo gek. Volgens de Dikke van Dale is een erf:

‘grond behorend bij en gelegen om een huis’

Deze betekenis is duidelijk, zou je zeggen. Maar juridisch is dat een ander verhaal.

Wat is een erf juridisch?

Het Besluit omgevingsrecht geeft een juridische definitie van erf:

‘Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;’

Uit deze definitie blijkt dat het bestemmingsplan daarbij een rol speelt. Als het bestemmingsplan de inrichting van het betreffende perceel als erf niet toestaat, is er geen sprake van een erf.

De case: zwembad en sauna op erf vergunningvrij?

In een uitspraak van de Raad van State begin juni 2017 heeft de Raad van State deze juridische definitie bevestigd. In deze zaak hadden de bewoners hun percelen zonder vergunning bebouwd met bouwwerken. Het ging om bouwwerken ten dienste van de bewoning, zoals een sauna, zwembad, overkapping etc. Volgens hen vergunningvrij, want ze stonden op een erf.

Volgens het bestemmingsplan was hier echter geen sprake van een erf. Het perceel waar de bouwwerken stonden, had de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. In die bestemming mogen alleen bouwwerken worden gebouwd die ten dienste staan van deze agrarische bestemming. Een sauna, zwembad etc. passen niet in deze bestemming.

Conclusie: kijk altijd in het bestemmingsplan

Het is dus belangrijk om het bestemmingsplan te raadplegen als je denkt volgens het Besluit omgevingsrecht op je erf vergunningvrij te kunnen bouwen. Helemaal als het stuk grond dat bij een huis hoort behoorlijk groot is.

In de Vergunningchecker Pro kun je het bestemmingsplan en de geldende bestemmingen op een locatie direct inzien. Ook vind je een link naar de planregels. Raadpleeg deze regels, want een (deel van een) perceel is geen erf als het bestemmingsplan een verbod bevat om het perceel (of deel ervan) als erf in te richten.