Vrees voor parkeeroverlast door lagere parkeernormen
27 december 2018

Vrees voor parkeeroverlast door lagere parkeernormen


In veel steden moeten meer woningen worden gebouwd om aan de vraag te (blijven) voldoen. Meer woningen, dus meer bewoners en daardoor zijn er ook meer parkeerplekken nodig. In de stad maken steeds meer mensen gebruik van een elektrische fiets of van deelauto’s. Hierdoor hoeft het aantal parkeerplaatsen niet zo hard mee te groeien als het aantal woningen. Maar als er niet genoeg parkeerplaatsen zijn, kan dat overlast in de wijk veroorzaken. Doordat omwonenden in beroep zijn gegaan tegen een aantal plannen heeft de Raad van State recent een paar uitspraken over parkeren gedaan.

Parkeernorm

Het gemeentelijke beleid voor parkeren staat vaak in het bestemmingsplan of in een beleidsregel. Veel gemeenten hanteren bij nieuwbouwprojecten al een parkeernorm lager dan één. Dit houdt in dat er voor iedere woning minder dan één parkeerplek is. Hierdoor zijn omwonenden steeds vaker bang voor parkeeroverlast. De Raad van State stelt in haar uitspraken voorop dat iedere gemeente vrij is om haar eigen parkeerbeleid te maken. 

Dubbelgebruik

Vaak is dubbelgebruik van een parkeerplaats mogelijk. Dit houdt in dat overdag iemand parkeert die in een kantoor in de buurt werkt. Na kantoortijd is die parkeerplaats vrij en kan een bewoner die plek gebruiken. De Raad van State oordeelde dat de gemeente niet zomaar van dubbelgebruik van een parkeerplaats uit kan gaan als de parkeerplaats te koop wordt aangeboden aan de bewoners. Als een bewoner een parkeerplaats heeft gekocht, kan er overdag geen gebruik worden gemaakt door iemand die op een kantoor in de buurt werkt.

Fietsparkeerplek

In een andere uitspraak van de Raad van State werd gekeken naar de toepasselijke regels voor parkeerplaatsen in Nijmegen. Daar mag bij uitzondering van de parkeernorm worden afgeweken als voor iedere parkeerplek die niet wordt gerealiseerd, ten minste twee fietsparkeerplaatsen worden gemaakt. Daarbij speelt mee dat de plek goed bereikbaar moet zijn voor openbaar vervoer en dat de woningen waar het om gaat zeer klein zijn. Daardoor zullen ze naar verwachting door jonge mensen worden bewoond die (nog) niet in bezit van een auto zijn.

Kortom, de gemeente kan en moet maatwerk leveren zowel voor een lage parkeernorm als bij afwijken van de parkeernorm.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).