Welke voorschriften voor heien mag gemeente in vergunning opnemen?
08 mei 2017

Welke voorschriften voor heien mag gemeente in vergunning opnemen?


In april 2017 oordeelde de Raad van State over de voorschriften voor heien in een bouwvergunning. De aanleiding was een geval van hei-schade aan aangrenzende gebouwen. Welke voorschriften kan de gemeente opnemen in de vergunning om schade in de omgeving te voorkomen?

Regels in Bouwbesluit om risico’s te beperken

Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden moet je onveilige situaties voor de omgeving voorkomen. Hoewel dat niet altijd lukt, moet je wel maatregelen nemen om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Daarover staan regels in het Bouwbesluit.

Maatregelen in Bouwbesluit zijn minimumeisen

In het Bouwbesluit staan maatregelen die je in ieder geval moet nemen om het risico op schade te voorkomen. Dit om het beschadigen of belemmeren van wegen of gebouwen op aangrenzende percelen te voorkomen. Volgens de Raad van State gelden deze maatregelen als minimumvereiste.

De casus: schade aan gebouwen door heien

Tijdens het heien was schade ontstaan aan aangrenzende gebouwen. De rechtszaak van 12 april 2017 ging over de vraag of de gemeente voor deze werkzaamheden terecht een omgevingsvergunning had verleend. De gemeente had daarin voorschriften opgenomen, ondermeer over het indienen van een palen- en bouwveiligheidsplan. Ook moest het bouwbedrijf de werkzaamheden op een veilige wijze voor de omgeving uitvoeren. En tot slot de trillingen tijdens de werkzaamheden monitoren, aldus de vergunningvoorschriften.

Oordeel Raad van State over omgevingsvergunning

De Raad van State oordeelde dat de omgevingsvergunning terecht door de gemeente was verleend. Door het opnemen van de vergunningvoorschriften heeft de gemeente volgens de Raad van State voldoende geprobeerd om mogelijke schade, veroorzaakt door het heien, te voorkomen.

Afwijken van voorschriften kan duur uitpakken

Het bouwbedrijf heeft wel enige tijd de trillingen niet gemeten. De heiwerkzaamheden zijn dus niet conform de vergunningvoorschriften uitgevoerd. De gemeente had hiertegen kunnen handhaven. In deze rechtszaak ging het over de vraag of de omgevingsvergunning terecht was verleend en niet over de vraag of de gemeente had moeten handhaven.

Let dus op dat je de bouw- en sloopwerkzaamheden altijd volgens de vergunningvoorschriften uitvoert. Als je dat niet doet, kan de gemeente handhaven. De gemeente kan dan een boete opleggen of de werkzaamheden stilleggen.