Verwijder vergunningvrije bouwhekken op tijd!
21 januari 2017

Verwijder vergunningvrije bouwhekken op tijd!


December 2016 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het plaatsen van bouwhekken. Zoals je wellicht weet kun je deze vaak plaatsen zonder omgevingsvergunning bouwen op grond van het Besluit omgevingsrecht. Maar in deze zaak was er wél een vergunning nodig.

Last onder dwangsom

Een initiatiefnemer wilde in gemeente Franekeradeel een bouwproject starten. Hiervoor waren alvast de bouwhekken om het terrein geplaatst. Helaas werden de bouwplannen doorkruist en mochten deze uiteindelijk niet plaatsvinden. Een jaar later constateert de gemeente dat de bouwhekken er nog steeds staan. De gemeente vindt dat in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met als gevolg een last onder dwangsom voor de initiatiefnemer.

Vrijstellingen in het Bor

De bouwhekken zijn destijds geplaatst zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het plaatsen van hulpconstructies bij bouwactiviteiten die functioneel zijn aan diezelfde bouwactiviteiten aangewezen als vergunningvrij. Let er op dat de constructies dus functioneel moeten zijn aan de bouwactiviteiten. In Franekeradeel was dit na een jaar niet meer het geval. Waardoor de bouwhekken niet meer onder de vrijstelling van het Bor vielen en alsnog bouwvergunningplichtig zijn geworden.

Voorkom een nare verrassing

Verwijder daarom altijd je bouwhekken als de bouwplannen om welke reden dan ook niet door kunnen gaan, of voor langere tijd zijn uitgesteld. Zo voorkom je nare verrassingen zoals een last onder dwangsom van de gemeente.

Vergunningchecker Pro

Vergeet niet dat je naast de bouwvergunning ook andere verplichtingen kunt hebben voor het plaatsen van een bouwhek of andere objecten. Zo heb je bijvoorbeeld soms een vergunning van de gemeente nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Welke verplichtingen je allemaal hebt bij het plaatsen van de bouwhekken kun je bekijken in de Vergunningchecker Pro onder de activiteit Bouwplaats inrichten.