Nieuwe verordeningen kabels en leidingen van kracht
21 januari 2017

Nieuwe verordeningen kabels en leidingen van kracht


Steeds meer gemeenten maken één verordening waarin een vergunningplicht is opgenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen. In een aantal gemeenten geldt een uitzondering op de vergunningplicht. De uitzondering is vaak van toepassing op spoedeisende werkzaamheden en werkzaamheden van niet ingrijpende aard.

Telecomkabels en andere kabels en leidingen

Voorheen namen gemeenten de regels over kabels voor een openbaar elektronisch communicatienetwerk vaak op in een Telecommunicatieverordening. De regels over het uitvoeren van werkzaamheden aan andere kabels of leidingen stonden in de Algemene plaatselijke verordening. Tegenwoordig maken steeds meer gemeenten een Algemene Verordening voor Ondergrondse Infrastructuren (AVOI). In de AVOI’s kunnen zowel de regels over telecommunicatiekabels als andere kabels en leiding staan.

Uitzondering vergunningplicht

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen moet je in veel gevallen een instemmingsbesluit of een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Regelmatig bevat de verordening voor het uitvoeren van spoedeisende werkzaamheden een uitzondering op de vergunningplicht. Soms geldt dit ook voor het uitvoeren van werkzaamheden van niet ingrijpende aard. Vallen jouw werkzaamheden onder één van deze uitzonderingen? Dan kun je in een aantal gemeenten volstaan met een melding. Dit betekent dat je je aan andere (vaak kortere) termijnen moet houden.

Wat precies wordt verstaan onder ‘werkzaamheden van niet ingrijpende aard’ verschilt per gemeente. Het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerk aan een kabel of leiding, het maken van een (huis)aansluiting of het aanbrengen of verwijderen van een kabel of leiding in een reeds aangebrachte voorziening kan hier bijvoorbeeld onder vallen.

Is er sprake van werkzaamheden die nodig zijn vanwege het uitvoeren van een publieke taak van de overheid, dan geldt vaak helemaal geen vergunningplicht of meldplicht, maar ook dit kan per gemeente verschillen.

Vergunning of melding?

Ga jij werkzaamheden uitvoeren aan een telecommunicatiekabel of aan een andere kabel of leiding? En wil je weten welke juridische verplichtingen voor jouw locatie gelden? Doe dan de check ‘kabel of leiding aanleggen of opruimen‘.