Verkeersveiligheid bij een uitrit
05 juli 2019

Verkeersveiligheid bij een uitrit


In 2017 heeft XL Company vergunningen gekregen van de gemeente Uden om een uitrit aan te leggen en een bedrijfsruimte te bouwen. XL Company is een groothandelsbedrijf in meubels en wil graag een opslagloods met kantoor en showroom bouwen. Op het voorste gedeelte van het perceel komt een verkeersruimte en een laaddok, zodat de vrachtwagens daar kunnen laden en lossen. Daarvoor dienen de vrachtwagens achteruit het terrein en het laaddok in te rijden. De Raad van State heeft op 19 juni 2019 uitspraak gedaan over de verkeersveiligheid van deze uitrit.

Weigering van een uitrit

In een eerdere artikel hebben we uitgelegd in welke gevallen een omgevingsvergunning voor een uitrit geweigerd kan worden. Voor deze zaak is het van belang wat de Algemene plaatselijke verordening van Uden (APV) hierover bepaalt. Artikel 2:12 APV bepaalt dat voor het maken van een uitrit een omgevingsvergunning nodig is. Deze vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
  • de bescherming van groenvoorzieningen; en
  • het behoud van openbare parkeerplaatsen.

Beleidsregel uitritten

De gemeente bepaalt verder in artikel 1 van de beleidsregel voor uitritten dat in en nabij bochten het niet wordt toegestaan een uitrit aan te leggen, aangezien de verkeersveiligheid in gevaar kan komen. Maar in deze zaak is de gemeente van mening dat de ligging van de uitrit ten opzichte van het fietspad en de rijbaan goed is. Verder vindt de gemeente de verkeerssituatie overzichtelijk en het zicht voor weggebruikers voldoende. Ook blijkt volgens de gemeente uit jarenlange ervaring dat het achteruit inrijden vanaf de straat de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. 

Oordeel Raad van State

De Raad van State vindt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de uitrit de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. Volgens de beleidsregel zijn uitritten bij bochten niet toegestaan. In de beleidsregel wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende bochten, dus de stelling dat de beleidsregel niet op de betreffende bocht van toepassing is gaat niet op. De gemeente heeft nagelaten om uit te leggen welke bijzondere omstandigheden er zijn om van de beleidsregel af te wijken. Dat de gemeente meer uitritten heeft vergund op het bedrijventerrein, die bij bochten gelegen zijn, doet hier verder niet aan af. Daarom vindt de Raad van State dat de gemeente de vergunning voor de uitrit niet had mogen verlenen.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!