Wel of geen verkeersbesluit voor weginrichting?
31 januari 2017

Wel of geen verkeersbesluit voor weginrichting?


Als je wijzigingen aanbrengt in de inrichting van een weg, moet je soms een verkeersbesluit aanvragen. Maar niet altijd. De Raad van State geeft helderheid in een uitspraak van 28 december 2016.

Het conflict

Een inwoner van de gemeente Venlo zag het verkeer voor zijn woning steeds meer toenemen. Verschillende glastuinbouwbedrijven vestigden zich in de buurt en het eens zo gemoedelijke weggetje werd een toegangsweg voor vrachtverkeer. Dit verkeer overschrijdt geregeld de geldende maximumsnelheid en zorgt voor trillings-, geluid- en luchthinder. De man verzocht de gemeente een verkeersbesluit te nemen, waarmee de weg zo zou worden ingericht dat het voor het wegverkeer onmogelijk zou worden om harder dan 30 km/h te rijden. De gemeente wees het verzoek na een belangenafweging af. Het economische belang van de glastuinbouwbedrijven woog zwaarder dan het belang van de omwonende.

De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, keek op 28 december 2016 naar de zaak en kwam tot de conclusie dat het aanvragen van een verkeersbesluit in dat geval helemaal niet de juiste manier was. De inwoner van Venlo had zijn verzoek verkeerd ingekleed door te vragen om inrichtingsmaatregelen die de maximumsnelheid zouden garanderen. Voor dat soort inrichtingsmaatregelen is geen verkeersbesluit nodig.

Wanneer is wel een verkeersbesluit nodig?

Je kunt een verkeerssituatie wijzigen door het plaatsen van een verkeersteken of onderbord, het tijdelijk afzetten van de weg, door het wijzigen van de inrichting van de weg of door het aanbrengen of verwijderen van verkeersvoorzieningen. Voor het afzetten van de weg of het plaatsen van (tijdelijke) verkeerstekens voor minder dan 4 maanden is een tijdelijke verkeersmaatregel voldoende. Als je een verkeerssituatie wilt veranderen voor 4 maanden of langer, kun je dit doen door het plaatsen van een verkeersteken of onderbord. Maar als dit verkeersteken of onderbord geen gebod of verbod instelt of wijzigt, is er geen verkeersbesluit nodig.

Voor het aanbrengen van verkeersvoorzieningen die langer dan 4 maanden blijven staan of het wijzigen van de weginrichting voor langer dan 4 maanden is meestal wel een verkeersbesluit nodig. Maar let op de extra voorwaarde!

Extra voorwaarde

Artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet bepaalt dat je alleen een verkeersbesluit nodig hebt, als de maatregel die je neemt leidt tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg gebruik kan maken. Bijvoorbeeld het aanleggen van een apart fietspad. Maatregelen die zijn bedoeld om de maximumsnelheid af te dwingen voldoen niet aan deze voorwaarde. Daar is dus geen verkeersbesluit voor nodig. 

Doe de check

Of een verkeersbesluit of tijdelijke verkeersmaatregel nodig is zie je snel en overzichtelijk in de check ‘Veranderen van een verkeerssituatie’.