Vergunningvrij een opgehoogd terras bouwen
25 juli 2017

Vergunningvrij een opgehoogd terras bouwen


Zoals je weet zijn er verschillende bouwwerken die je vergunningvrij mag bouwen. Hoe simpel dat ook lijkt, het gaat niet altijd goed. Soms is het antwoord op de vraag of er een vergunning nodig is niet meteen duidelijk.

Wat is een bouwwerk?

In een zaak bij de Raad van State in juni 2017 was er sprake van zo’n soort onduidelijkheid. Het gaat om de vraag of een terras dat bij een aanbouw werd gerealiseerd een ‘bouwwerk’ is én of deze twee nu wel of niet ‘constructief’ met elkaar verbonden zijn. Dat vloeit voort uit de definitie van bouwwerk, namelijk “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”.

Een verhoogd terras

De vraag is dus of het terras een constructie is zoals hierboven beschreven. Volgens de buren, die naast het desbetreffende terras wonen, is er wel sprake van een bouwwerk. Zij vinden dat het terras constructief verbonden is met de aanbouw van het huis omdat de terrastegels zowel onderling als met de keerwanden van gestapelde betonstenen zijn verlijmd. Deze wanden zijn weer verlijmd met de aanbouw.

Toch vergunningvrij

Na onderzoek is de Raad van State het niet eens met de buren. Dat de buitenste rij tegels aan de noord- en oostzijde van het terras met lijm is verbonden aan de keerwanden betekent niet dat deze constructief verbonden is. Vooral omdat uit het onderzoek volgt dat het terras ook zou standhouden zonder de keerwanden. Verder is van belang dat ook een niet verhoogd aangelegd terras alleen goed stand houdt indien dit met banden is omsloten. Kortom, het terras is geen bouwwerk en mag vergunningvrij worden aangelegd.

Geodan Vergunningchecker Pro

Wil je weten of jouw project vergunningvrije aspecten heeft? Doe de check op Geodan Vergunningchecker Pro.