Vergunning weigeren vanwege welstand
05 oktober 2018

Vergunning weigeren vanwege welstand


De Raad van State heeft op 26 september 2018 uitspraak gedaan over het weigeren van een vergunning om vier seniorenappartementen te bouwen. Een vastgoedbedrijf wilde een aantal seniorenappartementen bouwen, maar de gemeente vond dat het bouwplan niet voldeed aan de welstandscriteria. De gemeente en het vastgoedbedrijf waren het niet eens over het advies van de welstandscommissie waarop de gemeente haar besluit baseerde.

De zaak

De gemeente wilde een vergunning voor het bouwen van vier seniorenappartementen niet verlenen. De gemeente baseerde haar besluit op het advies van de welstandscommissie. De welstandscommissie concludeerde dat het bouwplan niet in de huidige omgeving paste. Een gemeente hoeft zich niet te houden aan een advies van de welstandscommissie. Maar een gemeente mag wel het advies van de welstandscommissie van doorslaggevende betekenis laten zijn. In dit geval baseerde de gemeente haar besluit om de vergunning niet te verlenen op het advies van de welstandscommissie.  

Het vastgoedbedrijf was het hier niet mee eens. Daarom vroeg het vastgoedbedrijf een second opinion van een deskundige aan. De deskundige schreef een aanvullend advies voor de welstandscommissie. Hierin schreef de deskundige dat het bouwplan wel binnen de huidige omgeving paste.

De Raad van State

De welstandscommissie sprak met de deskundige over het advies. De welstandscommissie gaf aan het welstandsadvies niet aan te passen, maar de welstandscommissie zou in het advies voor de gemeente wel ingaan op de second opinion. Maar dit deed de welstandscommissie uiteindelijk niet. De gemeente baseerde haar besluit dus op het advies van de welstandscommissie waarin niet werd ingegaan op de second opinion. Hierdoor miste de gemeente argumenten ter onderbouwing van haar besluit. De Raad van State oordeelde dat de gemeente haar besluit daarom onvoldoende had gemotiveerd. Daarom vernietigde de Raad van State het besluit van de gemeente.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).