Veranda als onderdeel van bijgebouw
23 januari 2019

Veranda als onderdeel van bijgebouw


Een perceeleigenaar wilde een veranda bouwen op zijn perceel. De man kreeg hiervoor van de gemeente een vergunning. Een buurman was het niet eens met het bouwplan en ging in beroep. De eigenaar stelde dat de veranda als onderdeel van een eerder gebouwd bijgebouw kon worden gezien. De Raad van State concludeerde 12 december 2018 dat de veranda een tweede bijgebouw was.

De rechtbank

Volgens de planregels is een gebouw elk bouwwerk dat voor mensen een toegankelijk, overdekt, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Een bijgebouw is volgens de planregels een met een hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie of afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. De rechtbank oordeelde dat de veranda een bijgebouw was. Volgens het bestemmingsplan mag er maar één bijgebouw per perceel zijn en er was al een bijgebouw, namelijk een berging. Het bouwplan was daarom in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente moest daarom van de rechtbank bekijken of er kon worden afgeweken van het bestemmingsplan. De eigenaar van het perceel was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Hij vond dat de veranda als onderdeel van de berging kon worden gezien, dus samen als één bijgebouw telt.

De Raad van State

De eigenaar vond dat er voldoende samenhang was tussen de berging en de veranda om als een geheel te tellen. Maar de Raad van State was het met de rechtbank eens en vond ook dat de veranda een bijgebouw was, dat geen onderdeel was van de berging. Allereerst zijn de berging en de veranda beiden twee afgesloten ruimten die niet met elkaar verbonden zijn. Daarnaast passen de veranda en de berging niet bij elkaar als het gaat om de constructie en de architectuur van de bouwwerken. Tot slot staat de veranda ten dienste van het hoofdgebouw en niet van de berging. 

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).