Uitbreiding van de Efteling
15 maart 2019

Uitbreiding van de Efteling


De Efteling wil uitbreiden, de gemeente heeft daarvoor het bestemmingsplan aangepast. Een aantal omwonenden is het hier niet mee eens. Ze zijn onder andere bang voor parkeeroverlast en langere files op de toegangsweg. In het aangepaste bestemmingsplan heeft de gemeente een aantal specifieke gebruiksregels opgenomen met voorwaardelijke verplichtingen. Maar wat betekent dat?

De voorwaardelijke verplichting

Een voorwaardelijke verplichting als regel in een bestemmingsplan houdt in dat bepaalde maatregelen uitgevoerd moeten worden, voordat een nieuwe ontwikkeling tot stand kan worden gebracht. Pas als iemand daadwerkelijk over wil gaan tot het gebruiken van de mogelijkheden die in het bestemmingsplan staan, moet aan de voorwaardelijke verplichting worden voldaan. Voor die tijd hoeft er niets te gebeuren. In dit geval heeft de gemeente bepaald dat als de Efteling wil uitbreiden, er een nieuwe toegangsweg naar de Efteling gemaakt moet worden, die leidt naar een nieuwe parkeerplaats. Hierdoor worden de bestaande toegangsweg en parkeerplaats niet nog drukker. Dit betekent dat de Efteling eerst een nieuwe toegangsweg en parkeerplaats moet maken. Pas als dat klaar is kunnen ze verder uitbreiden met attracties.

De uitspraak

De Raad van State heeft zich over de voorwaardelijke verplichting uitgesproken. De gemeente heeft in de voorwaardelijke verplichting gezet dat er aan moet zijn voldaan als de grond in gebruik wordt genomen. Op de zitting heeft de gemeente uitgelegd dat ze daarmee bedoelen dat aan de voorwaardelijke verplichting moet zijn voldaan op het moment dat het nieuwe deel van de Efteling opengaat voor bezoekers. Dit staat alleen nergens goed uitgelegd. Hierdoor kan het ook betekenen dat ingebruikname inhoudt het moment dat de bouw begint. Daarnaast staat nergens aangegeven hoe veel extra parkeerplaatsen er moeten komen. Tenslotte staat er ook niet wie zal beoordelen of uiteindelijk goed aan de voorwaardelijke verplichting is voldaan. Dit alles zorgt ervoor dat de situatie niet duidelijk genoeg is. De gemeente zal deze regels aan moeten passen.
Kortom: door een voorwaardelijke verplichting op te nemen in een bestemmingsplan, kan de gemeente regelen dat er noodzakelijke maatregelen worden genomen voordat iemand ergens gaat bouwen of werken. Het is wel belangrijk dat het duidelijk is wat de gemeente dan precies verwacht. Ook moet duidelijk zijn wie beoordeelt of de voorwaardelijke verplichting goed is uitgevoerd. Zo weten belanghebbenden en degene die een vergunning nodig hebben goed waar ze aan toe zijn.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!