Raad van State adviseert over uitbreiding milieuzones
31 mei 2017

Raad van State adviseert over uitbreiding milieuzones


De Raad van State heeft op 12 mei 2017 een advies uitgebracht over de mogelijkheid om milieuzones uit te breiden. De voorgestelde wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 maakt het gemeenten mogelijk overal milieuzones in te stellen. 

Waarom dit advies over uitbreiding milieuzones?

De Raad van State heeft advies uitgebracht op het ontwerpbesluit van de regering om het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te passen. De regering heeft dat ontwerpbesluit gemaakt omdat veel steden het moeilijk vinden om te voldoen aan de eisen voor luchtkwaliteit. De Raad van State merkt in haar advies op dat in de toelichting bij het ontwerpbesluit geen informatie staat over de omvang van het probleem. Onduidelijk is hoeveel steden er last van hebben. Ook de mate waarin steden niet kunnen voldoen aan de eisen voor luchtkwaliteit is niet toegelicht. Dat zou de regering beter moeten uitleggen.

Dieselauto’s vóór 2006 weren

Het ontwerpbesluit maakt het mogelijk om overal milieuzones in te stellen. En niet alleen voor het weren van vrachtwagens, zoals nu het geval is, maar ook van oudere bestel- en personenauto’s. Het gaat hierbij om dieselauto’s van vóór 2006 en niet-diesel personenauto’s van vóór juli 1992, zo staat in het ontwerpbesluit.

Ernstige hinder voor het verkeer

De Raad van State vindt het onduidelijk of deze uitbreiding van milieuzones zal bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarnaast bestaat het gevaar dat er een ‘lappendeken’ aan kleine milieuzones ontstaat, met tot gevolg ernstige hinder voor het verkeer. Als een gemeente een milieuzone instelt, is het raadzaam aan te geven hoe de hinder wordt tegengegaan, en waarom het gebruik van een milieuzone de effectiefste maatregel is om te kunnen voldoen aan de eisen voor luchtkwaliteit.

Waar zijn de milieuzones in Nederland?

Er is veel verwarring over milieuzones in Nederland. Wil je weten waar een milieuzone geldt en of je er met jouw voertuig wel of niet mag rijden? Doe dan de check ‘vervoeren van materialen’ van de Geodan Vergunningchecker Pro.