Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan: de periode van 10 jaar
26 april 2018

Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan: de periode van 10 jaar


Sinds het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet in 2014 is het mogelijk om tijdelijk van een bestemmingsplan af te wijken via de eenvoudige procedure. De gemeente mag een tijdelijke afwijkvergunning verlenen voor een periode van maximaal 10 jaar. Op 22 februari 2017 heeft de Raad van State twee vragen beantwoord: wanneer begint de termijn te lopen en hoe lang mag de afwijking in totaal duren? Op 4 april 2018 heeft de Raad van State opnieuw een nieuwe uitspraak gedaan over deze termijn. Deze uitspraak ging over de gevolgen van de afwijkvergunning bij het aflopen van de termijn.

De zaak

Het ging in deze zaak over een tijdelijke afwijkvergunning voor zonneakkers. Deze vergunning was verleend op basis van de kruimellijst (artikel 4, onderdeel 11, van bijlage II Besluit omgevingsrecht). Dit onderdeel van de kruimellijst maakt het mogelijk dat een tijdelijke afwijkvergunning kan worden verleend via de eenvoudige procedure van 8 weken. Het is dan wel noodzakelijk dat de vergunde activiteit moet kunnen worden teruggedraaid, zonder al te grote gevolgen. De rechter heeft in deze uitspraak beslist dat het voor de geldigheid van de vergunning niet uitmaakt of de zonneakkers ook echt worden weggehaald na 10 jaar. Van belang is dat de vergunde activiteit na 10 jaar KAN worden beëindigd. Dat is hier het geval, omdat de zonnepanelen en de stalen constructie waarop ze rusten eenvoudig verplaatsbaar zijn. De eigenaar hoeft voor toepassing van de kruimellijst niet aannemelijk te maken dat hij de zonneakker ook daadwerkelijk ZAL verwijderen.

Na 10 jaar

Als de termijn van 10 jaar is bereikt moet je de vergunde activiteit terug KUNNEN draaien. Als je dat niet doet moet je opnieuw een afwijkvergunning aanvragen. De gemeente kan dan weer een afwijkvergunning verlenen, maar dan moet wel de uitgebreide procedure van 6 maanden worden gevolgd.

Wil je dus met een eenvoudige procedure tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, houd er dan rekening mee dat dit voor een periode van in totaal maximaal 10 jaar kan.

Doe de check!

Ga jij bouwen en wil je weten welke vergunningen je allemaal nodig hebt? Doe dan de check!