Quick scan natuurbescherming verplicht bij bouwen?

Quick scan natuurbescherming verplicht bij bouwen?

28 maart 2019

Wanneer je een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, is het soms nodig om daarbij een quick scan Wet natuurbescherming te doen. Daarin wordt gekeken of het bouwen negatieve effecten kan hebben op beschermde soorten die in de buurt leven. De Raad...

Voorschriften bij ontheffing Ffw toegestaan

Voorschriften bij ontheffing Ffw toegestaan

17 oktober 2017

Als je een project uit gaat voeren, moet je soms ook rekening houden met de gevolgen voor dier- en plantensoorten. De regels hierover zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming. Het uitgangspunt is dat je geen schade mag toebrengen aan een...

Kappen met de Wet natuurbescherming onduidelijk

Kappen met de Wet natuurbescherming onduidelijk

05 januari 2017

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De Boswet is een van de wetten die in deze nieuwe wet is opgegaan. De verandering voor het kappen van bomen lijkt minimaal, maar schijn bedriegt. De veranderingen op...