Privaatrechtelijke belemmering bij bouwen

Privaatrechtelijke belemmering bij bouwen

07 februari 2019

De Raad van State heeft eind december een uitspraak gedaan over privaatrechtelijke belemmeringen bij een vergunning voor bouwen in strijd met het bestemmingsplan. Wat was er aan de hand? Een man had een vergunning aangevraagd en gekregen om zijn huis...

Vergunning weigeren vanwege welstand

Vergunning weigeren vanwege welstand

05 oktober 2018

De Raad van State heeft op 26 september 2018 uitspraak gedaan over het weigeren van een vergunning om vier seniorenappartementen te bouwen. Een vastgoedbedrijf wilde een aantal seniorenappartementen bouwen, maar de gemeente vond dat het bouwplan niet voldeed aan de...

Onderlinge afhankelijkheid van vergunningen

Onderlinge afhankelijkheid van vergunningen

20 november 2017

Als je met een vaartuig een ligplaats wilt innemen, heb je vaak een ligplaatsvergunning nodig. Daarnaast kunnen er ook nog andere vergunningen nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de ligplaats. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het gebruik in strijd...