Watervergunning of herziening van een peilbesluit?

Watervergunning of herziening van een peilbesluit?

01 augustus 2018

De Raad van State heeft 18 juli 2018 uitspraak gedaan over een zaak waarin een eigenaar van een aantal percelen een watervergunning had aangevraagd voor een onderbemaling. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besloot de aanvraag voor de watervergunning te...

Dijken krijgen nieuwe normen

Dijken krijgen nieuwe normen

12 december 2016

Op 1 januari 2017 komen er nieuwe normen voor dijken. Vooral in het rivierengebied gaat dit extra werk opleveren. Daar zullen waarschijnlijk een heel aantal dijken versterkt moeten worden. Overstromingskans Met de nieuwe normen in de hand worden straks alle...