Verhuurder van bronbemalingsinstallatie: geen overtreder

Verhuurder van bronbemalingsinstallatie: geen overtreder

09 december 2019

Is een verhuurbedrijf van bronbemalingsinstallaties aan te merken als overtreder, als er zonder vergunning met die installatie wordt geloosd? Zijn de overtredingen toe te rekenen aan het bedrijf? Heeft het waterschap terecht een last onder dwangsom mogen opleggen? Over deze...

Watervergunning voor hekwerk

Watervergunning voor hekwerk

05 juli 2019

Een perceeleigenaar wil op zijn perceel een hek zetten langs een watergang. Hiervoor heeft een watervergunning nodig van het waterschap. Het waterschap weigert de vergunning te verlenen. De man mag wel zijn hek op 5 meter afstand van het water...

Waterschap AGV vernieuwt de keur

Waterschap AGV vernieuwt de keur

14 december 2017

In november 2017 zijn de nieuwe keur en het keurbesluit vrijstellingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in werking getreden. Het waterschap anticipeert daarmee op de komst van de Omgevingswet. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Wat is de keur? De...

Wijziging regels voor onttrekken grondwater

Wijziging regels voor onttrekken grondwater

11 juli 2017

De waterschappen Brabantse Delta en De Dommel hebben de Algemene regels voor grondwater gewijzigd. De criteria waarbij je een watervergunning nodig hebt of een melding kunt doen, zijn aangepast. De regels verschillen per gebied. Nieuwe digitale kaart De nieuwe kaart...

Geodata Waterschap Vallei en Veluwe en Wetterskip Fryslân beschikbaar

Geodata Waterschap Vallei en Veluwe en Wetterskip Fryslân beschikbaar

14 februari 2017

Vanaf januari 2017 ontsluit de Geodan Vergunningchecker de geodata van Wetterskip Fryslân en Waterschap Vallei & Veluwe. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk bij het aanvragen van een vergunning bij deze waterschappen. Veel vragen worden nu automatisch voor je beantwoord.  Minder uitzoekwerk...