Belangenafweging bij het bouwen van een woning in een beschermingsgebied

Belangenafweging bij het bouwen van een woning in een beschermingsgebied

31 augustus 2020

De gemeente Meerssen heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning in Bunde. Het bouwplan is in strijd met de geldende beheersverordening, omdat de woning deels buiten het bouwvlak valt en de toegestane maximale hoogte van de eerste...

Wie heeft belang bij de eisen van het Bouwbesluit?

Wie heeft belang bij de eisen van het Bouwbesluit?

17 juli 2019

Op 11 mei 2017 verleende de gemeente Enschede een omgevingsvergunning voor het inpandig verbouwen van een woning naar 4 woonunits. Omwonenden zijn van mening dat de vergunning onzorgvuldig is voorbereid. Zij stellen dat de verbouwing hun woon- en leefklimaat heeft aangetast,...

Relativiteitsvereiste bij archeologische waarden

Relativiteitsvereiste bij archeologische waarden

19 juli 2018

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd. Een perceeleigenaar heeft een zwembad gebouwd in zijn tuin. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit verleend. Maar een buurman stelde dat...

Door relativeitsvereiste minder beroep mogelijk

Door relativeitsvereiste minder beroep mogelijk

06 maart 2017

Alleen belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen een verleende omgevingsvergunning. Wie belanghebbende is, hebben we in een eerder artikel uiteengezet. De rechter gebruikt echter nog een toets om dat te bepalen: het relativiteitsvereiste. Wat houdt dat in? Wat is het relativiteitsvereiste?...