Watervergunning voor hekwerk

Watervergunning voor hekwerk

05 juli 2019

Een perceeleigenaar wil op zijn perceel een hek zetten langs een watergang. Hiervoor heeft een watervergunning nodig van het waterschap. Het waterschap weigert de vergunning te verlenen. De man mag wel zijn hek op 5 meter afstand van het water...

Verbouwing leidt tot verval van rechten

Verbouwing leidt tot verval van rechten

17 oktober 2017

Nieuwe regels kunnen gevolgen hebben voor een bestaande situatie. Zo kan het zijn dat je onder de nieuwe regels ineens een vergunning nodig hebt. Voor dit soort situaties bestaat overgangsrecht. Het overgangsrecht regelt welke regels - de nieuwe of de oude...

Nieuw bestemmingsplan helpt bouwvergunning 1e fase om zeep

Nieuw bestemmingsplan helpt bouwvergunning 1e fase om zeep

11 september 2017

De Raad van State  heeft eind juni 2017 bevestigd dat een bouwvergunning 1e fase op zichzelf geen recht geeft om te bouwen. Daarom kun je met alleen een bouwvergunning 1e fase nooit een beroep doen op het overgangsrecht in het...

Overgang naar omgevingsplan in de praktijk

Overgang naar omgevingsplan in de praktijk

06 februari 2017

Hoe verloopt de overgang naar het omgevingsplan in de praktijk? Dat hangt af van het overgangsrecht bij de Omgevingswet. Zodra de Omgevingswet in werking treedt - waarschijnlijk in 2019 -, hebben gemeenten 10 jaar de tijd om de overstap te maken naar...