Met een experiment afwijken van de wet?

Met een experiment afwijken van de wet?

04 april 2018

Soms zitten wettelijke regels in de weg bij vernieuwende bouwprojecten. De Crisis- en herstelwet biedt daar een oplossing voor, door het aanwijzen van experimenten waarmee belemmerende regels opzij kunnen worden gezet. Minister Ollongren (van Binnenlandse Zaken) wil het makkelijker maken...

Waterschap AGV vernieuwt de keur

Waterschap AGV vernieuwt de keur

14 december 2017

In november 2017 zijn de nieuwe keur en het keurbesluit vrijstellingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in werking getreden. Het waterschap anticipeert daarmee op de komst van de Omgevingswet. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Wat is de keur? De...

Eerste Kamer kritisch over standaardtermijn 8 weken voor vergunningaanvraag in Omgevingswet

Eerste Kamer kritisch over standaardtermijn 8 weken voor vergunningaanvraag in Omgevingswet

19 juni 2017

Op dinsdag 30 mei 2017 vond in de Eerste Kamer de behandeling van de ontwerpbesluiten van de Omgevingswet plaats. In het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht bepaalt de gemeente niet langer welke procedure ze volgt bij de vergunningaanvraag. De reguliere procedure van...

Sloopmelding en sloopvergunning: wanneer heb je wat nodig?

Sloopmelding en sloopvergunning: wanneer heb je wat nodig?

05 april 2017

Voor slopen moet je soms een melding doen en soms een vergunning aanvragen. De sloopmelding heeft als doel milieubescherming en gezondheid. De sloopvergunning beschermt de leefbaarheid en cultuurhistorische waarden. In de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt,...

Overgang naar omgevingsplan in de praktijk

Overgang naar omgevingsplan in de praktijk

06 februari 2017

Hoe verloopt de overgang naar het omgevingsplan in de praktijk? Dat hangt af van het overgangsrecht bij de Omgevingswet. Zodra de Omgevingswet in werking treedt - waarschijnlijk in 2019 -, hebben gemeenten 10 jaar de tijd om de overstap te maken naar...

Bouwactiviteiten vaker vergunningvrij in Omgevingswet

Bouwactiviteiten vaker vergunningvrij in Omgevingswet

17 januari 2017

Het Rijk vervangt de vergunning voor bouwactiviteiten in het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht door twee aparte vergunningen. Daardoor heb je waarschijnlijk minder vaak een vergunning voor je bouwactiviteit nodig. Splitsing van de vergunning voor bouwactiviteiten Sinds 5 januari 2017 kun je het ontwerp van...

Omgevingsplan: wat verandert er?

Omgevingsplan: wat verandert er?

29 december 2016

Met de komst van een omgevingsplan verandert er heel wat! In het omgevingsplan staat alles wat nu in het bestemmingsplan staat + andere zaken die een link hebben met de fysieke leefomgeving. Wat is de fysieke leefomgeving? De fysieke leefomgeving...