Quick scan natuurbescherming verplicht bij bouwen?

Quick scan natuurbescherming verplicht bij bouwen?

28 maart 2019

Wanneer je een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, is het soms nodig om daarbij een quick scan Wet natuurbescherming te doen. Daarin wordt gekeken of het bouwen negatieve effecten kan hebben op beschermde soorten die in de buurt leven. De Raad...

Bebouwingspercentage op de plankaart

Bebouwingspercentage op de plankaart

29 oktober 2018

De Raad van State heeft op 10 oktober uitspraak gedaan over de betekenis van de kaart bij het bestemmingsplan bij de verlening van een bouwvergunning door de gemeente Heiloo. Op deze kaart stond een maximaal bebouwingspercentage, maar de betekenis daarvan...

Omgevingsvergunning reclamemast van rechtswege?

Omgevingsvergunning reclamemast van rechtswege?

02 januari 2018

De Raad van State heeft op 13 december 2017 uitspraak gedaan over een omgevingsvergunning van rechtswege. Hierbij ging het om de vraag of een reclamemast kon worden aangemerkt als een gebouw en of dit gebouw in overeenstemming is met het...

Bouw van een speelhut vergunningvrij?

Bouw van een speelhut vergunningvrij?

20 december 2017

Eind november heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of voor de bouw van een speelhut terecht geen omgevingsvergunning is aangevraagd. Er gelden uitzonderingen voor bepaalde bouwwerken in het achtererfgebied, zodat je geen vergunning hoeft aan te...

Verbouwing leidt tot verval van rechten

Verbouwing leidt tot verval van rechten

17 oktober 2017

Nieuwe regels kunnen gevolgen hebben voor een bestaande situatie. Zo kan het zijn dat je onder de nieuwe regels ineens een vergunning nodig hebt. Voor dit soort situaties bestaat overgangsrecht. Het overgangsrecht regelt welke regels - de nieuwe of de oude...

Afwijken van planregels voor herinrichting gebied?

Afwijken van planregels voor herinrichting gebied?

09 oktober 2017

Op woensdag 4 oktober 2017 oordeelde de Raad van State over de vraag of de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het innemen van een ligplaats terecht is geweigerd. Volgens de vergunningaanvrager is sprake van een wijziging van niet-ingrijpende aard van...

Verkeerde vergunningaanvraag eenvoudig hersteld

Verkeerde vergunningaanvraag eenvoudig hersteld

22 september 2017

Een foutje bij het aanvragen van een vergunning is zo gemaakt. De rechter heeft in september 2017 besloten dat een verkeerde aanvraag kan worden omgebogen naar een juiste. Hoe dat precies is gegaan lees je hieronder. Vergunningaanvraag voor slopen De...

Vervanging van een solitaire windturbine afgewezen

Vervanging van een solitaire windturbine afgewezen

04 september 2017

Als je een bestaande windturbine wilt vervangen door een windturbine die hoger is, heb je een soms een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als het bouwplan van de nieuwe windturbine niet voldoet aan de regels in het bestemmingsplan. Je hebt dan een...

De zaaksgebonden vergunning; wie is overtreder?

De zaaksgebonden vergunning; wie is overtreder?

24 augustus 2017

In een uitspraak van 28 juni 2017 werd een omgevingsvergunning behandeld voor het bouwkundig splitsen van een pand in vijf appartementen. Van de vijf appartementen werden er vier verkocht. De gemeente Utrecht stelde vervolgens vast dat niet werd voldaan aan de...

1 2