Belangenafweging bij een bouwstop

Belangenafweging bij een bouwstop

07 september 2018

Op 29 augustus 2018 deed de Raad van State uitspraak over een bouwstop. De gemeente had in deze zaak volgens de Raad van State terecht een bouwstop opgelegd bij de bouw van twee huizen. In hoeverre moet de gemeente bij...

Is een verharding met een wapeningsnet een bouwwerk?

Is een verharding met een wapeningsnet een bouwwerk?

20 augustus 2018

Kan het aanbrengen van een wapeningsnet voor een verharding op een inrit gezien worden als een bouwwerk? Het antwoord op deze vraag is van belang voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Als je spreekt over een bouwwerk...

Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken

Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken

20 augustus 2018

Op 8 augustus 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of een hekwerk van 1,5 meter zonder omgevingsvergunning kan worden gebouwd. Een hekwerk dat lager is dan 2 m kan zonder omgevingsvergunning gebouwd worden als er...

Twee keer leges betalen, is dat mogelijk?

Twee keer leges betalen, is dat mogelijk?

02 augustus 2018

Op 10 juli 2018 heeft de rechter uitspraak gedaan over het betalen van leges bij een omgevingsvergunning bouwen. Op het moment dat de gemeente jouw aanvraag in behandeling neemt, moet je leges gaan betalen. Maar wat gebeurt er op het...

Mag je een bouwplan splitsen?

Mag je een bouwplan splitsen?

15 maart 2018

Wil je gaan bouwen, en ben je een bouwplan aan het opstellen? Dan bestaat de kans dat er in jouw bouwplan onderdelen zitten die een vergunning nodig hebben en onderdelen die vergunningvrij zijn. Mag je jouw bouwplan splitsen als je...

Te hoge leges bij aanvraag omgevingsvergunning

Te hoge leges bij aanvraag omgevingsvergunning

19 september 2017

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouwen, moet je vaak leges betalen aan de gemeente. De hoogte van de leges verschillen per gemeente. Soms is het tarievensysteem van de gemeente onredelijk. Zo heeft het Hof in Den Haag op 31...

Aanleg heipalenfundering tijdens bouwstop toegestaan

Aanleg heipalenfundering tijdens bouwstop toegestaan

11 juli 2017

In de uitspraak van 7 juni 2017 heeft de Raad van State beslist in een geschil over het uitvoeren van heiwerkzaamheden tijdens een bouwstop. Er werd een heipalenfundering aangelegd voor de aanleg van een erfverharding bij sleufsilo's. De initiatiefneemster van...

Voor aanleg paalmatras geen bouwvergunning nodig

Voor aanleg paalmatras geen bouwvergunning nodig

24 april 2017

De Raad van State heeft in haar uitspraak van woensdag 19 april 2017 geoordeeld dat een paalmatras geen bouwwerk is. Dus er is geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig als je een paalmatras gaat aanleggen. Wat was de aanleiding?   De gemeente en bouwbedrijf...

1 2