Milieuzone voor dieselbestelauto toegestaan!

Milieuzone voor dieselbestelauto toegestaan!

20 december 2017

Gemeenten kunnen een milieuzone instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente kan dan besluiten om bepaalde soorten (vracht)auto's niet toe te staan in een gebied. Op 29 november 2017 oordeelde de rechter over de invoering van een milieuzone voor bestelauto’s...

Raad van State adviseert over uitbreiding milieuzones

Raad van State adviseert over uitbreiding milieuzones

31 mei 2017

De Raad van State heeft op 12 mei 2017 een advies uitgebracht over de mogelijkheid om milieuzones uit te breiden. De voorgestelde wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 maakt het gemeenten mogelijk overal milieuzones in te stellen.  Waarom dit advies...

Verwarring rond milieuzones

Verwarring rond milieuzones

15 december 2016

In Nederland zijn er tot nu toe 13 gemeenten die een milieuzone hebben ingesteld. Dit betekent dat je voor een vrachtauto een ontheffing nodig hebt om in de zone te mogen komen. Er zijn ook gemeenten die de zone hebben...