Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht

Versoepeling regels Landschapsverordening Utrecht

01 december 2016

Najaar 2016 heeft de provincie Utrecht een nieuwe Landschapsverordening vastgesteld, die de oude versie uit 2011 vervangt. In de nieuwe verordening heeft de provincie de criteria voor het verstoren van beschermde kleine landschapselementen, zoals houtwallen en bomensingels, aangescherpt. Op een aantal...