Precariobelasting gedeeltelijk afgeschaft

Precariobelasting gedeeltelijk afgeschaft

19 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is de bevoegdheid van de gemeente, de provincie en het waterschap om precariobelasting te heffen beperkt. Voorheen kregen nutsbedrijven en netwerkbeheerders van sommige gemeenten een aanslag precariobelasting omdat zij op het grondgebied van die gemeente een...

Nieuwe verordeningen kabels en leidingen van kracht

Nieuwe verordeningen kabels en leidingen van kracht

21 januari 2017

Steeds meer gemeenten maken één verordening waarin een vergunningplicht is opgenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen. In een aantal gemeenten geldt een uitzondering op de vergunningplicht. De uitzondering is vaak van toepassing op spoedeisende werkzaamheden en werkzaamheden van...