Compensatie van de herplantplicht

Compensatie van de herplantplicht

26 september 2019

In de gemeente Maarsbergen grenst aan het bedrijventerrein een voormalige camping. Vanwege de plannen om het bedrijventerrein uit te breiden naar het naastliggende perceel, zijn er op het campingterrein bomen gekapt. Uit de Wet natuurbescherming volgt dat iedereen die bomen...

Bebouwde kom onvindbaar

Bebouwde kom onvindbaar

27 augustus 2018

De rechtbank heeft op 12 juli 2018 de herplantplicht, die de gemeente aan de eigenaresse van een terrein had opgelegd, vernietigd. De herplantplicht geldt voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom van de Boswet (nu Wet natuurbescherming). De eigenaresse...

Herplantplicht bosplantsoen in Utrecht onder de loep

Herplantplicht bosplantsoen in Utrecht onder de loep

18 april 2017

Als je iets gaat kappen, moet je vaak ook herplanten. In een rechtszaak van 5 april 2017 verzette een omwonende uit Utrecht zich tegen een verleende omgevingsvergunning kappen. Zijn beroep richtte zich tegen de vorm van herplanting en de termijn...