Watervergunning voor hekwerk

Watervergunning voor hekwerk

05 juli 2019

Een perceeleigenaar wil op zijn perceel een hek zetten langs een watergang. Hiervoor heeft een watervergunning nodig van het waterschap. Het waterschap weigert de vergunning te verlenen. De man mag wel zijn hek op 5 meter afstand van het water...

Haag in strijd met bestemming ‘Verkeer’

Haag in strijd met bestemming ‘Verkeer’

31 mei 2018

Een buurvrouw heeft geklaagd over de haag van haar buurman. De haag is volgens haar in strijd met het  bestemmingsplan van de gemeente. Ze klaagt ook dat er door de haag een onveilige verkeerssituatie is. In een eerdere uitspraak heeft...

Is een haag een voorwerp?

Is een haag een voorwerp?

15 januari 2018

Op 10 januari 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het plaatsen van een haag in de berm van een weg. Is die haag een voorwerp dat op de weg geplaatst is, in strijd met de regels van...