Grondwaterbescherming bij bouwen

Grondwaterbescherming bij bouwen

06 september 2019

De gemeente Amsterdam heeft een vergunning verleend voor de bouw van een appartementencomplex met een ondergrondse parkeergarage. Omwonenden zijn bang dat hun huizen kunnen verzakken door de graafwerkzaamheden. Ook zijn ze bang voor wateroverlast omdat door het graven de ondergrondse...

Nadeelcompensatie voor warmteleidingen

Nadeelcompensatie voor warmteleidingen

04 juni 2019

De overheid voert veel activiteiten en werken uit die het algemeen belang dienen. Dit kan Rijkswaterstaat zijn, maar bijvoorbeeld ook de gemeente of provincie. Als het algemeen belang wordt gediend, profiteren veel mensen van dat werk. Maar het kan ook...

Veilig(er) graven met behulp van de wet

Veilig(er) graven met behulp van de wet

30 juli 2018

Op 31 maart 2018 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten (WIBON) grotendeels in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Op 1 juli 2018 is een belangrijke extra verplichting in de WIBON van kracht geworden....

De aanvullende werking van de Erfgoedverordening

De aanvullende werking van de Erfgoedverordening

21 februari 2018

De Raad van State heeft op 24 januari 2018 uitspraak gedaan over de verhouding tussen het bestemmingsplan en de Erfgoedverordening. In deze zaak had een grondeigenaar een sloot gegraven. De grondeigenaar handelde volgens de gemeente in strijd met de  Erfgoedverordening,...

Weigeren vergunning vanwege vaarfunctie?

Weigeren vergunning vanwege vaarfunctie?

10 november 2017

Op woensdag 8 november 2017 oordeelde de Raad van State over de aanvraag van een vergunning voor het dempen van een sloot. De aanvraag voor de vergunning werd door het waterschap geweigerd. Maar is dit wel terecht? Welke belangen moet...