Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken

Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken

20 augustus 2018

Op 8 augustus 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of een hekwerk van 1,5 meter zonder omgevingsvergunning kan worden gebouwd. Een hekwerk dat lager is dan 2 m kan zonder omgevingsvergunning gebouwd worden als er...

Uitzondering op gasloos bouwen

Uitzondering op gasloos bouwen

02 augustus 2018

Op 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie in werking getreden. Deze wet wordt ook wel de Wet VET genoemd. In deze wet is bepaald dat de gasaansluitingplicht voor nieuwbouw vervalt. Dit betekent dat wanneer je een bouwwerk gaat...

Het stedelijk ontwikkelingsproject

Het stedelijk ontwikkelingsproject

30 juli 2018

Dankzij de "kruimellijst" is het mogelijk om via de eenvoudige procedure van 8 weken een omgevingsvergunning te krijgen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Maar let op: als er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject, is de eenvoudige procedure soms...

Omgevingsvergunning reclamemast van rechtswege?

Omgevingsvergunning reclamemast van rechtswege?

02 januari 2018

De Raad van State heeft op 13 december 2017 uitspraak gedaan over een omgevingsvergunning van rechtswege. Hierbij ging het om de vraag of een reclamemast kon worden aangemerkt als een gebouw en of dit gebouw in overeenstemming is met het...

Let op! Je vergunning kan verlopen!

Let op! Je vergunning kan verlopen!

22 september 2017

Stel: Je hebt een vergunning ontvangen na de nodige procedures. Je gaat fijn aan de slag en er gaat heel wat tijd overheen want jouw project is niet binnen een jaar gebeurt. Na een aantal jaar begint het toch te...

Vervanging van een solitaire windturbine afgewezen

Vervanging van een solitaire windturbine afgewezen

04 september 2017

Als je een bestaande windturbine wilt vervangen door een windturbine die hoger is, heb je een soms een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als het bouwplan van de nieuwe windturbine niet voldoet aan de regels in het bestemmingsplan. Je hebt dan een...

Vergunningvrij een opgehoogd terras bouwen

Vergunningvrij een opgehoogd terras bouwen

25 juli 2017

Zoals je weet zijn er verschillende bouwwerken die je vergunningvrij mag bouwen. Hoe simpel dat ook lijkt, het gaat niet altijd goed. Soms is het antwoord op de vraag of er een vergunning nodig is niet meteen duidelijk. Wat is...

Aanleg heipalenfundering tijdens bouwstop toegestaan

Aanleg heipalenfundering tijdens bouwstop toegestaan

11 juli 2017

In de uitspraak van 7 juni 2017 heeft de Raad van State beslist in een geschil over het uitvoeren van heiwerkzaamheden tijdens een bouwstop. Er werd een heipalenfundering aangelegd voor de aanleg van een erfverharding bij sleufsilo's. De initiatiefneemster van...

Een binnenplanse afwijking: reken er niet zomaar op!

Een binnenplanse afwijking: reken er niet zomaar op!

11 juli 2017

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan gaat niet over andere bouwplannen dan waarvoor die afwijkingsvergunning is verleend. In de uitspraak van 24 mei 2017 heeft de Raad van State hier meer duidelijkheid over gegeven. Afwijken van het bestemmingsplan Als...

1 2 3