Bezwaar maken tegen aanvraag omgevingsvergunning

Bezwaar maken tegen aanvraag omgevingsvergunning

13 februari 2017

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan vertraging oplopen door het aantekenen van bezwaar of het indienen van een zienswijze. Hoe groot is de kans hierop? Wie mag bezwaar maken? In principe duurt de afhandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning 8 weken...