Relativiteitsvereiste bij archeologische waarden

Relativiteitsvereiste bij archeologische waarden

19 juli 2018

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd. Een perceeleigenaar heeft een zwembad gebouwd in zijn tuin. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit verleend. Maar een buurman stelde dat...

Vergunningvrije aanpassing aan monumenten

Vergunningvrije aanpassing aan monumenten

09 november 2016

Veel gemeenten hebben een nieuwe Erfgoedverordening. Normaal onderhoud en inpandige wijzigingen aan gemeentelijke monumenten zijn nu vergunningvrij. En er is een andere bescherming van archeologische waarden van kracht. In juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, ter vervanging van de Monumentenwet...