Omgevingsvergunning tweede fase zonder omgevingsvergunning eerste fase

Omgevingsvergunning tweede fase zonder omgevingsvergunning eerste fase

15 oktober 2018

Een bedrijf wilde een vleesvarkensstal en zeugenstal bouwen. Hiervoor vroeg het bedrijf een omgevingsvergunning eerste fase (milieu) aan en daarna een omgevingsvergunning tweede fase (bouwen in strijd met het bestemmingsplan). Omdat de milieueffectrapportage bij de omgevingsvergunning eerste fase ontbrak, kon...

Eerste Kamer kritisch over standaardtermijn 8 weken voor vergunningaanvraag in Omgevingswet

Eerste Kamer kritisch over standaardtermijn 8 weken voor vergunningaanvraag in Omgevingswet

19 juni 2017

Op dinsdag 30 mei 2017 vond in de Eerste Kamer de behandeling van de ontwerpbesluiten van de Omgevingswet plaats. In het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht bepaalt de gemeente niet langer welke procedure ze volgt bij de vergunningaanvraag. De reguliere procedure van...

Waaraan moet aanvraag omgevingsvergunning voldoen?

Waaraan moet aanvraag omgevingsvergunning voldoen?

21 februari 2017

De behandeling van een omgevingsvergunning duurt in de meeste gevallen 8 weken. Als de aanvraag niet compleet is, kan het langer duren. Hoe voorkom je dat de gemeente je aanvraag niet in behandeling neemt? En wat doe je als het...