VAB-beleid: slopen ter compensatie
10 december 2018

VAB-beleid: slopen ter compensatie


Op 21 november 2018 heeft de Raad van State zich uitgesproken over de toepassing van het VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) van de gemeente Doetinchem. Het beleid vereist dat iemand die een nieuwe woning wil bouwen, minimaal 400 m2 bebouwing sloopt. Een perceeleigenaar wilde hiervoor een noodwoning slopen, maar die is niet zo groot. Kan hij door het opkopen van slooprechten en andere maatregelen toch aan het beleid voldoen?

De zaak

De eigenaar van een perceel waarop een noodwoning staat wil deze woning slopen. Hij wil er een nieuw huis gaan bouwen. Zoals gezegd moet daarbij volgens het VAB-beleid minstens 400 m2 bebouwing worden gesloopt. De eigenaar wil dit bereiken door de noodwoning te slopen en daarnaast nog slooprechten op te kopen. Ook wil hij ervoor zorgen dat de natuur op het perceel zo veel mogelijk behouden wordt. De gemeente gaat hiermee akkoord.

Iemand die het niet eens is met het slopen, gaat tegen het besluit in bezwaar en vervolgens in beroep. Bij de Raad van State voert hij aan dat van de 400 m2 die gesloopt moet worden minstens 250 m2 gesloopt moet worden op het perceel waar gebouwd gaat worden. Hij zegt ook dat de noodwoning geen slooprechten kan opleveren, omdat die in het verleden illegaal gebruikt is. Ten slotte staat het formaat van de nieuwe woning (503 m3) niet in verhouding tot het formaat van de woning die gesloopt wordt (35 m2).

De Raad van State

De Raad van State verduidelijkt allereerst dat het VAB-beleid zegt dat het aantal vierkante meters dat gesloopt wordt, mag worden teruggebouwd in kubieke meters. Wel moet er minimaal 400 m2 gesloopt worden. De gebouwen die gesloopt moeten worden, mogen ook ergens anders staan dan op het perceel waar gebouwd gaat worden. Verder hoeft de compensatie voor het bouwen niet alleen te komen van gebouwen die je zelf sloopt. Compensatie mag ook komen van slooprechten die je zelf hebt verworven. Daarnaast mag je ook compenseren door natuurontwikkeling. Als je slooprechten wilt gebruiken die komen van bebouwing ergens anders, moet op die andere plek minstens 250 m2 aan bebouwing zijn gesloopt. Die 250 m2 is dus niet vereist op het eigen perceel. Ten slotte kun je alleen slooprechten krijgen door gebouwen die legaal zijn gebouwd en gebruikt.

In dit geval heeft de eigenaar door het slopen van de gebouwen, door het opkopen van slooprechten en door de natuurontwikkeling in totaal voor 609 m2 bouwrechten opgebouwd. Dat de noodwoning in het verleden ook illegaal is gebruikt, leidt er niet toe dat daar geen slooprechten aan kunnen worden ontleend. De noodwoning is, na het illegale gebruik, ook legaal gebruikt. De eigenaar heeft dus genoeg rechten om een nieuw huis van 503 m3 te mogen bouwen. De vergunning voldoet aan het VAB-beleid.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).