Schadeherstel Groningen sneller mogelijk
05 december 2016

Schadeherstel Groningen sneller mogelijk


Schadeherstel van panden in Groningen is sinds het najaar van 2016 gelukkig sneller mogelijk. Daarvoor kon dit erg lang duren.

In het aardbevingsgebied geldt namelijk sinds juli 2016 een sloopverbod. De provincie heeft dat geregeld om karakteristieke panden te beschermen. In Groningen zijn veel panden beschadigd door de aardbevingen. En om die te herstellen, moet je soms eerst een deel slopen. En dat kon dus niet zomaar. Maar daar is nu verandering in gekomen!

Het erfgoed in Groningen

In de gemeente Groningen staan 636 rijksmonumenten en 774 gemeentelijke monumenten. In de andere 11 aardbevingsgemeenten staan nog eens 1.253 rijksmonumenten en een klein aantal gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er nog behoorlijk wat karakteristieke gebouwen die nog geen officiële status hebben, maar daarvoor wel in aanmerking komen. In het kerngebied van de provincie Groningen is inmiddels 90% van de monumenten beschadigd door de aardbevingen. Meer informatie over de aardbevingen vind je op de website van de provincie Groningen.

Bescherming van het erfgoed

Sinds 2012 moeten gemeenten in hun bestemmingsplannen uitleggen hoe zij het erfgoed beschermen. De gemeenten verrichten hiervoor onderzoek. Nog niet alle gemeenten hebben dit proces helemaal afgerond. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot ongewenste gehele of gedeeltelijke sloop van karakteristieke panden. De provincie Groningen heeft daarom een sloopverbod ingesteld. Dit verbod geldt totdat de gemeenten de bescherming van karakteristieke gebouwen goed hebben geregeld. In een aantal gevallen geldt het sloopverbod niet, bijvoorbeeld bij normaal onderhoud. In andere gevallen moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Het gaat dan om een uitgebreide vergunning, die duurt ongeveer 6 maanden.

Schadeherstel sneller mogelijk

Zoals gezegd, lopen in de provincie Groningen steeds meer gebouwen schade op door de aardbevingen. Door het sloopverbod konden deze gebouwen niet snel worden hersteld of versterkt. Dat was natuurlijk niet de bedoeling van de provincie. De provincie heeft daarom nu geregeld dat schadeherstel van karakteristieke panden niet onder het sloopverbod valt. Je vindt de regels  in de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016.

Actuele informatie in de Vergunningchecker Pro

Onze juristen hebben deze wijziging doorgevoerd in de Vergunningchecker Pro. Je kunt in deze check direct zien wat je nodig hebt of juist niet bij je werkzaamheden.