Samenvoeging van panden en de kruimellijst
24 augustus 2019

Samenvoeging van panden en de kruimellijst


De kruimellijst van het Besluit omgevingsrecht beschrijft de activiteiten waarvoor met een korte procedure van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Kun je met deze kruimellijst ook panden samenvoegen? De Raad van State deed op 7 augustus 2019 uitspraak.

Situatie

Sinds 2017 is een commercieel vastgoedbedrijf eigenaar van twee panden aan de Westermarkt in Amsterdam. De panden liggen naast elkaar en zijn door de vorige eigenaar samengevoegd. Uit de bestemmingsplanregels blijkt dat voor het samenvoegen van de panden een omgevingsvergunning vereist is. De vorige eigenaar heeft destijds geen vergunning voor de samenvoeging aangevraagd. Vanwege deze overtreding heeft de gemeente eind 2017 de huidige eigenaar een last onder dwangsom opgelegd. Dit betekent dat de overtreding moet worden beëindigd door de rechtmatige situatie te herstellen. Indien dit niet tijdig gebeurt, moet de overtreder een dwangsom betalen. Tegelijk met het indienen van een zienswijze tegen de sanctie, diende de eigenaar een aanvraag in voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De gemeente heeft niet binnen de termijn op de aanvraag gereageerd. De eigenaar stelt daarom dat de vergunning van rechtswege is verleend. De last onder dwangsom zou dan ook onterecht zijn. 

Besluit omgevingsrecht

Het Besluit omgevingsrecht bevat een opsomming van activiteiten waarbij met een korte procedure van het bestemmingsplan kan worden afgeweken (de zogeheten kruimellijst). Een van deze activiteiten is het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten. Voorwaarde is wel dat de bouwactiviteiten de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten. Volgens de gemeente is de vergunning niet van rechtswege verleend, omdat door de samenvoeging één groter gebouw is ontstaan. Dit wil zeggen dat de bouwoppervlakte en het bouwvolume van beide gebouwen zijn vergroot. Daardoor is de kruimellijst niet van toepassing en moet de lange procedure voor de omgevingsvergunning worden gevolgd. In dat geval kan de omgevingsvergunning niet van rechtswege zijn verleend, want dat gebeurt alleen bij de korte procedure. In de uitspraak op het beroep sluit de rechtbank aan bij dit standpunt van de gemeente.

Raad van State

In hoger beroep geeft de eigenaar aan dat het bruto vloeroppervlakte en de bruto inhoud van het gebouw niet zijn veranderd. Het gaat namelijk alleen om een inpandige verbouwing. De Raad van State oordeelt op 7 augustus 2019 dat voor de interpretatie van de kruimellijst de omvang van het gebouw van belang is. Het is niet relevant of de omvang van het gebruik naar oppervlakte of inhoud wijzigt. Om deze reden vindt de Raad van State dat de samenvoeging niet tot een vergroting van het bebouwde oppervlakte of het bouwvolume heeft geleid. De gemeente heeft destijds niet op tijd op de aanvraag beslist. Dit betekent dat de omgevingsvergunning wel van rechtswege is verleend. De last onder dwangsom is dus onterecht opgelegd.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!