Rechtbank: vergunningplicht voor kamerverhuur Nijmegen onverbindend
28 februari 2020

Rechtbank: vergunningplicht voor kamerverhuur Nijmegen onverbindend


De Rechtbank Gelderland heeft op 24 januari 2020 de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 gedeeltelijk onverbindend verklaard. In die verordening werd een vergunningplicht ingesteld voor alle woonruimten binnen de gemeente. Die vergunningplicht geldt (onder andere) voor kamerverhuur. Volgens de rechtbank heeft de gemeente niet goed onderbouwd waarom de vergunningplicht geldt voor alle woonruimten. Daarom wordt dat deel van de verordening door de rechter onverbindend verklaard.

Voorgeschiedenis

Twee woningeigenaren in Nijmegen vroegen een vergunning aan om in hun woningen kamers te mogen verhuren. De gemeente weigerde, ook in bezwaar, de aanvraag. De aanvragers voldeden namelijk niet aan de eisen uit de beleidsregel die de gemeente gebruikt bij het verlenen van de vergunning. Daarom gingen de woningeigenaren in beroep bij de rechtbank.

De rechtbank

Volgens de woningeigenaren is artikel 12 lid 1 van de Huisvestingsverordening onverbindend. In dat artikel worden alle woonruimten binnen de gemeente aangewezen als vergunningplichtig voor (onder andere) het verhuren van kamers. De Huisvestingswet zegt dat het aanwijzen van vergunningplichtige woonruimten “noodzakelijk en geschikt” moet zijn voor het doel. Bij het vaststellen van de Nijmeegse Huisvestingsverordening werd volgens de eigenaren niet onderbouwd dat het aanwijzen van de woonruimten voldoet aan dat criterium. Er was wel een rapport dat onderbouwing biedt, maar dat rapport is niet door de gemeenteraad vastgesteld en is ook niet aan de verordening ten grondslag gelegd.

De gemeente zegt dat het artikel uit de Huisvestingsverordening wel verbindend is, omdat het genoemde rapport aantoont dat goedkope woonruimte in de gemeente schaars is. Ook wordt in het rapport onder andere uitgelegd hoe het woon- en leefklimaat in bepaalde wijken onder druk staat. Het is volgens de gemeente niet noodzakelijk dat deze onderbouwing door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het oordeel

De rechtbank oordeelt dat de toelichting bij de Huisvestingsverordening niet de benodigde onderbouwing biedt. Het ontbreken van die onderbouwing kan alleen worden hersteld door de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad heeft namelijk de verordening vastgesteld en moet daarom ook de onderbouwing geven. In dit geval heeft de gemeenteraad die onderbouwing zelf niet vastgesteld. Daarom is artikel 12 lid 1 van de Huisvestingsverordening onverbindend, aldus de rechtbank. Er geldt daarom geen vergunningplicht meer voor het verhuren van kamers in Nijmegen, totdat de gemeenteraad de Huisvestingsverordening heeft verbeterd.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!