Quick scan natuurbescherming verplicht bij bouwen?
28 maart 2019

Quick scan natuurbescherming verplicht bij bouwen?


Wanneer je een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, is het soms nodig om daarbij een quick scan Wet natuurbescherming te doen. Daarin wordt gekeken of het bouwen negatieve effecten kan hebben op beschermde soorten die in de buurt leven. De Raad van State heeft op 13 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de gemeente zo’n quick scan mag opleggen.

De feiten

Begin 2017 heeft een bewoner van Amstelveen een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van zijn huis. Hij wilde een dakkapel bouwen vlak boven de dakgoot. De gemeente vond de aanvraag onvolledig en zei dat het nodig was om een quick scan Wet natuurbescherming te doen om de gevolgen voor beschermde vogels bij het huis in kaart te brengen. Daarmee zou de gemeente kunnen vaststellen of voor het verstoren van die vogels ook een vergunning vereist zou zijn. De bewoner heeft zijn aanvraag niet met zo’n quick scan aangevuld en daarom liet de gemeente die aanvraag buiten behandeling. Daartegen ging de bewoner in beroep bij de rechtbank. Die oordeelde dat er voldoende aanleiding voor de gemeente was om de bewoner te vragen om die quick scan te laten doen. Daarom ging de bewoner in hoger beroep bij de Raad van State.

De Raad van State

Bij de Raad van State voerde hij aan dat er niet voldoende aanleiding was voor de gemeente om hem te verplichten om de quick scan te doen. Hij vond dat het advies van een ecoloog aan de gemeente die aanleiding niet geeft, omdat het een slecht onderbouwd rapport is. In dat rapport zegt de ecoloog dat er aanleiding is om nader te onderzoeken of de huismus verstoord wordt door de verbouwing. Volgens de bewoner heeft de ecoloog niet bij het huis gekeken of de huismus daar in de buurt aanwezig is. Daarnaast blijkt uit recente nesttellingen in de buurt dat er geen huismussen waren binnen 300 meter van het huis. Ook wanneer dat anders zou zijn, is er volgens de bewoner geen gevaar voor verstoring van die vogels. In zijn dakgoot zijn namelijk vogelschroten geplaatst. Daardoor kunnen huismussen er geen nest maken.

De Raad van State is het met de bewoner eens. De ecoloog heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van huismussen bij het huis. Hij heeft alleen geadviseerd over de risico’s van de verbouwing wanneer er huismussen aanwezig zouden zijn bij het huis. Maar de gemeente had geen concrete aanwijzingen dat er daadwerkelijk een huismus aanwezig was bij het huis. Daarom had zij de bewoner niet mogen verplichten om de quick scan te doen. De aanvraag om de omgevingsvergunning moet daarom alsnog beoordeeld worden door de gemeente.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!