Producten

 

Vergunningchecker

De Vergunningchecker is in de basis een handige online tool om te checken welke vergunningen je nodig hebt voor je activiteit. Echter het systeem erachter (de engine) leent zich voor veel meer toepassingen. Het kan ingepast worden in de keten van inventarisatie – aanvraag – afhandeling van vergunningen en meldingen.

Waterschappen zetten via hun website de Vergunningchecker in:

 • Om gebruikers inzicht te geven in vergunningen, meldingen en andere regelgeving
 • Voor de aanvraag en afhandeling van hun melding.

Gemeenten hanteren de Vergunningchecker als hulpmiddel voor mensen die een evenement willen organiseren.

 • De checker informeert hen over de verplichtingen waaraan ze moeten voldoen.
 • Ook het melden en de afhandeling gebeurt via de Vergunningchecker.

Bouw(infra)bedrijven, ingenieurs- en  architectenbureaus 

 • De Vergunningchecker is een veilige tool voor werkvoorbereiders en omgevingsmanagers die af en toe voor een project een vergunningen-inventarisatie maken en op zoek zijn naar zekerheid. De checker geeft aan welke vergunning ze nodig hebben. 100% betrouwbaar.
 • Architecten en projectleiders geven aan dat naast inzicht in de benodigde vergunningen het ondersteunende kaartmateriaal in de Vergunningchecker hen helpt inzicht te krijgen. Denk hierbij aan kadastrale grenzen, bestemmingsplannen, waterwegen en -regels per locatie.

Ook nieuwsgierig hoe je de Vergunningchecker voor jouw organisatie kunt inzetten.We denken graag met je mee. Neem gerust contact op met Peter de Graaf: p.de.graaf@geodan.nl | (06) 12 01 06 86 
 

Vergunningchecker Pro

De Vergunningchecker Pro voor de vergunningspecialisten is in de maak. De specialisten willen zeer snel alle vergunningen in beeld hebben, passend bij hun manier van werken. Op basis van feedback in de afgelopen periode ontwikkelen we samen met een paar toonaangevende ingenieursbureaus en bouwbedrijven deze Pro-versie.

We hanteren een werkwijze die van grof naar fijn gaat. In het kort komt het op het volgende neer:

 1. Locatie intekenen op een kaart.
 2. Direct alle vergunningen van de betreffende gemeente, waterschap, provincie en rijk in beeld krijgen.
 3. Zelf op basis van kennis en het project een selectie maken.
 4. De volledige inventarisatie in een PDF of excel-bestand exporteren. Of naar direct exporten naar Relatics, Primavera of Microsoft Project.

Wil je je aansluiten en meedenken, dan kan dat. Of ben je gewoon nieuwsgierig? Neem gerust contact op met Ruben Zijlmans: ruben@puntinfo.nl | (06) 18 84 48 81
 

Vergunningen-engine (REST API) voor ontwikkelaars

De Vergunningchecker en Vergunningchecker Pro worden beide ondersteund door de Vergunningen-engine. De Vergunningen-engine is een REST API die ook direct te benaderen is door bijvoorbeeld:

 • Projectmanagementsystemen voor bouwprojecten.
 • Dienstverleningsapplicaties van de overheid.
 • Backoffice-systemen van overheden zoals een zaaksysteem of Klant Contact Ondersteuningssysteem.
 • Het weergeven van een intelligente beslisboom op een website.

De REST API kan bijvoorbeeld bevraagd worden op:

 • Beslisbomen per activiteit en per locatie.
 • Beslisbomen per vergunning.
 • Vergunningen per activiteit.
 • Vergunningen per locatie.
 • Geldende regelgeving op een locatie.
 • Vergunningeninformatie per vergunning.
  • Waar moet ik zijn?
  • Wat moet ik doen?
  • Indieningsvereisten.
  • Wettelijke grondslag.

Meer weten? Neem gerust contact op met Ruben Zijlmans: ruben@puntinfo.nl | (06) 18 84 48 81