Over het vaststellen van voorgevelrooilijnen
12 september 2018

Over het vaststellen van voorgevelrooilijnen


De gemeente Haarlem heeft het bestemmingsplan “Duinrand” vastgesteld. Enkele belanghebbenden zijn het niet eens met de regels in dit bestemmingsplan. Een van die regels ging over voorgevelrooilijnen bij een woning. Op 25 juli heeft de rechter uitspraak gedaan over deze voorgevelrooilijnen.

Wat is een voorgevelrooilijn?

Een voorgevelrooilijn is een denkbeeldige lijn waarachter je een huis mag bouwen. De ligging van deze lijnen wordt vastgelegd in een bestemmingsplan. Als je gaat bouwen is het dus belangrijk om rekening te houden met deze voorgevelrooilijnen. Anders kan het zo zijn dat je jouw huis op de verkeerde plek gaat bouwen.

De zaak

In deze zaak ging het om een woning waar volgens de eigenaren onterecht voorgevelrooilijnen voor ingesteld waren. Het ging om voorgevelrooilijnen aan de zuid- en westzijde van de woning. De eigenaren van de woning stelden dat volgens de planregels een voorgevelrooilijn “de bouwgrens aan de wegzijde van een bouwvlak is”. Zij waren van mening dat “weg” hier zou slaan op openbare weg, en aangezien er geen sprake was van een openbare weg, aangrenzend aan de woning, maar van een eigen weg, gingen de voorgevelrooilijnen niet op. Ook vonden de eigenaren dat de bouwmogelijkheden ten opzichte van het vorige bestemmingsplan verkleind waren en dat dit tegen het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel inging. Als laatste konden de eigenaren ook geen andere zwaarwegende ruimtelijke belangen bedenken waardoor de voorgevelrooilijnen ineens toegepast moesten worden.

Uitspraak

De rechter moest beoordelen of er in deze zaak onterecht voorgevelrooilijnen waren opgesteld. Als eerste ging de rechter in op het begrip “weg”. De rechter stelde vast dat het begrip “weg” in de definitie van de voorgevelrooilijnen alleen als referentiepunt gebruikt wordt en dat het dus niet uitmaakt of er nou sprake is van een openbare weg of een eigen weg. Ten tweede stelde de rechter dat bestemmingsplannen kunnen veranderen en dat je geen blijvende rechten kan overhouden aan een bestemmingsplan dat niet meer geldt. Dit heeft niks te maken met een schending van het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel. Wat betreft de zwaarwegende ruimtelijke belangen stelde de rechter het volgende. Het doel van de voorgevelrooilijnen was het behoud van de openheid van het gebied. De voorgevelrooilijn aan de westzijde van de woning was goed toegepast. De voorgevelrooilijn aan de zuidzijde was een ander verhaal. De belangen van de eigenaren wogen hier zwaarder, waardoor deze voorgevelrooilijn onredelijk was en verwijderd moest worden uit het bestemmingsplan.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).