Onderbouwing van mantelzorgwoning
27 mei 2020

Onderbouwing van mantelzorgwoning


Als een mantelzorgwoning niet in het bestemmingsplan past, heb je meestal een vergunning nodig. Daarvoor moet duidelijk zijn dat het verlenen van mantelzorg echt nodig is. Dit kun je op verschillende manieren aantonen. Als dit duidelijk is, kan de mantelzorgwoning volgens de wet een bijbeborend bouwwerk worden dat bij het hoofdgebouw hoort. Op die manier kun je makkelijker een vergunning krijgen. Eind 2019 heeft de Raad van State hierover een interessante uitspraak gedaan.

Mantelzorg in de praktijk

In deze zaak was een mantelzorgwoning gebouwd zonder vergunning. De mantelzorgwoning kon niet zomaar worden gelegaliseerd omdat het niet paste in het bestemmingsplan. Daarom werd een vergunning aangevraagd voor afwijken van het bestemmingsplan. Tegen deze vergunning werd bezwaar ingediend. De zaak kwam uiteindelijk terecht bij de Raad van State. Die geeft in haar uitspraak antwoord op de vraag wanneer voldoende is onderbouwd dat het verlenen van mantelzorg echt nodig is.

Noodzaak van mantelzorg bewijzen

In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn bepalingen opgenomen over mantelzorgwoningen. Over mantelzorg staat daar op welke manier je de noodzaak van mantelzorg kunt aantonen. In de regelgeving staat hier specifiek het woordje ‘kan’. Dit betekent dat het niet verplicht is om het op die manier aan te tonen. De Raad van State vond in deze zaak dat de gemeente de noodzaak voldoende had aangetoond met een verklaring van een Wmo-adviseur. En verder heeft de gemeente ook zelf ruimte om te beoordelen of mantelzorg noodzakelijk is.

Mantelzorgwoning als bijbehorend bouwwerk

In het Besluit omgevingsrecht staat dat ‘huisvesting voor mantelzorg’ functioneel verbonden is met het hoofdgebouw. Logisch, want het hoofdgebouw is meestal de woning van degene die de mantelzorg gaat verlenen. Verder staan in het Besluit omgevingsrecht bepalingen over een bijbehorend bouwwerk. Voor een bijbehorend bouwwerk kun je vaak makkelijker een vergunning krijgen. Een mantelzorgwoning is niet automatisch een bijbehorend bouwwerk. Het is alleen een bijbehorend bouwwerk als aan de eisen voor ‘huisvesting in verband met mantelzorg’ wordt voldaan. Bij het vorige punt is duidelijk geworden dat in deze zaak sprake was van huisvesting in verband met mantelzorg. En daardoor wordt de mantelzorgwoning een bijbehorend bouwwerk dat functioneel is verbonden met het hoofdgebouw.

Doe de check!

Wil je weten of  je een vergunning nodig hebt voor jouw mantelzorgwoning? Doe dan de check!