Omgevingsvergunning tweede fase zonder omgevingsvergunning eerste fase
15 oktober 2018

Omgevingsvergunning tweede fase zonder omgevingsvergunning eerste fase


Een bedrijf wilde een vleesvarkensstal en zeugenstal bouwen. Hiervoor vroeg het bedrijf een omgevingsvergunning eerste fase (milieu) aan en daarna een omgevingsvergunning tweede fase (bouwen in strijd met het bestemmingsplan). Omdat de milieueffectrapportage bij de omgevingsvergunning eerste fase ontbrak, kon de gemeente de omgevingsvergunning tweede fase niet behandelen. Het bedrijf was het niet met de gemeente eens. Moest de gemeente de omgevingsvergunning tweede fase behandelen terwijl de aanvraag voor de omgevingsvergunning eerste fase nog niet compleet was? De Raad van State deed hier op 3 oktober 2018 uitspraak over.

De zaak

Het bedrijf vroeg een omgevingsvergunning eerste fase aan. De gemeente nam geen beslissing op de aanvraag voor de omgevingsvergunning eerste fase, omdat de milieueffectrapportage ontbrak. Daarna vroeg het bedrijf een omgevingsvergunning tweede fase aan. De milieueffectrapportage ontbrak toen nog steeds. De gemeente vond dat zij zonder een beslissing op de aanvraag voor de omgevingsvergunning eerste aanvraag ook geen beslissing kon nemen op de aanvraag voor de tweede fase. Ook vond de gemeente dat het geen zin had de omgevingsvergunning tweede fase te verlenen. Zonder de omgevingsvergunning eerste fase kon het bedrijf toch niet bouwen. De rechtbank was het met de gemeente eens. De rechtbank stelde dat de twee aanvragen betrekking hadden op onlosmakelijk verbonden activiteiten. De milieueffectrapportage was voor beide omgevingsvergunningen nodig. De gemeente kon de omgevingsvergunning tweede fase daarom inderdaad buiten behandeling stellen.

De Raad van State

Het bedrijf was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Het bedrijf vond dat de gemeente wel een beslissing moest nemen op de aanvraag omgevingsvergunning tweede fase. De gemeente zou volgens het bedrijf de omgevingsvergunning tweede fase zelfstandig kunnen beoordelen. De milieueffectrapportage was niet nodig voor de beoordeling van de omgevingsvergunning tweede fase.

De Raad van State was het met het bedrijf eens dat de gemeente de omgevingsvergunning tweede fase wel in behandeling moest nemen. Het aanvragen van omgevingsvergunningen los van elkaar is het idee achter het faseren van vergunningverlening (artikel 2.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Faseren kan ook bij onlosmakelijke activiteiten. De goede werkwijze is volgens de Raad van State dat de gemeente het bedrijf een redelijke termijn geeft om een nieuwe aanvraag voor de eerste fase in te dienen, met een milieueffectrapportage. De gemeente kon de omgevingsvergunning tweede fase aanhouden, zo lang het bedrijf de nieuwe aanvraag voor de eerste fase niet heeft ingediend. De Raad van State concludeerde daarom dat de gemeente de omgevingsvergunning tweede fase niet buiten behandeling kon stellen.

Doe de check!

Wil je weten aan welke wettelijke regels jij moet voldoen voor het uitvoeren van jouw project? Doe dan de check!

 

Wil je geen Vergunningen Update missen? Abonneer je dan gratis via deze website (links onderin).