Omgevingsplan: wat verandert er?
29 december 2016

Omgevingsplan: wat verandert er?


Met de komst van een omgevingsplan verandert er heel wat! In het omgevingsplan staat alles wat nu in het bestemmingsplan staat + andere zaken die een link hebben met de fysieke leefomgeving.

Wat is de fysieke leefomgeving?

De fysieke leefomgeving is een breed begrip dat ruimte geeft voor toekomstige ontwikkelingen. Alle zaken die van invloed zijn op een goede leefomgeving behoren tot de fysieke leefomgeving: de bodem, natuur, gebouwen, water, noem maar op. De gemeente neemt de regels voor de fysieke leefomgeving op in het omgevingsplan.

Welke regels komen in het omgevingsplan?

In de Omgevingswet staat wat de gemeente in het omgevingsplan moet regelen. Het gaat om twee soorten regels: regels over activiteiten en regels over functies van locaties. Activiteiten zijn feitelijke handelingen van burgers, bedrijven en overheden. Een functie is het gebruiksdoel van een bepaalde locatie. De functie van een locatie is de basis voor de activiteiten die daar mogelijk zijn.

Wat verandert er met het omgevingsplan?

Nu staan alle regels over ruimtelijke ordening in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er heel veel gemeentelijke verordeningen die verschillende onderwerpen regelen. Bijvoorbeeld een kapverordening, een ligplaatsverordening, een erfgoedverordening, een huisvestingsverordening etc. Dat is verwarrend. Bovendien zijn bepaalde onderwerpen zowel in het bestemmingsplan als in een verordening geregeld. Het kost veel uitzoekwerk om te weten welke regels van toepassing zijn. En de kans is groot dat je iets mist. Daarom komt straks alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft in het omgevingsplan te staan. Alle regels op één plek en onderling afgestemd.

Wat betekent dit voor mij?

Op dit moment zijn de regelingen nog erg versnipperd. In de Vergunningchecker pro zijn alle regels gelukkig allemaal verwerkt. Je kunt op die manier snel een overzicht krijgen van wat je nodig hebt bij je werkzaamheden. Als de Omgevingswet in werking treedt, worden alle nieuwe regels in de Vergunningchecker pro verwerkt. Het wordt dan dus nog makkelijker!