Het stedelijk ontwikkelingsproject

Het stedelijk ontwikkelingsproject

30 juli 2018

Dankzij de "kruimellijst" is het mogelijk om via de eenvoudige procedure van 8 weken een omgevingsvergunning te krijgen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Maar let op: als er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject, is de eenvoudige procedure soms...

Relativiteitsvereiste bij archeologische waarden

Relativiteitsvereiste bij archeologische waarden

19 juli 2018

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd. Een perceeleigenaar heeft een zwembad gebouwd in zijn tuin. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit verleend. Maar een buurman stelde dat...

De openbaarheid van een weg

De openbaarheid van een weg

06 juli 2018

De rechter heeft op 30 mei uitspraak gedaan over de openbaarheid van een weg. Het onttrekken van een weg aan de openbaarheid gaat gepaard met verschillende regels, maar om te beginnen moet er wel sprake zijn van een weg die...

Deel bouwverordening gemeenten vervallen

Deel bouwverordening gemeenten vervallen

03 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 speelt de gemeentelijke bouwverordening geen rol meer bij het bepalen van de ligging van de voorgevelrooilijn. Alle stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke bouwverordening zijn van rechtswege vervallen. Relevantie De voorgevelrooilijn bepaalt aan welke zijde van het...

De gemeentegrens als bebouwde kom Wet natuurbescherming

De gemeentegrens als bebouwde kom Wet natuurbescherming

29 juni 2018

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde op 7 juni 2018 dat de gemeente niet het gehele grondgebied van de gemeente kan aanwijzen als bebouwde kom in de zin van de Wet natuurbescherming. De grens van de bebouwde kom bepaalt of de regels van...

Nieuwe Keur en uitvoeringsregels van HDSR digitaal terinzage

Nieuwe Keur en uitvoeringsregels van HDSR digitaal terinzage

25 juni 2018

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden legt op 25 juni 2018 de nieuwe Keur en uitvoeringsregels digitaal terinzage via terinzage-hdsr.vergunningen.info. Via een vergunningencheck kun je nagaan wat er veranderd is en je zienswijze op de nieuwe regels indienen. Wat zijn de Keur...

Asbestcertificaat terecht ingetrokken

Asbestcertificaat terecht ingetrokken

04 juni 2018

Afgelopen 23 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het intrekken van een asbestcertificaat. Asbest mag alleen verwijderd worden door asbestverwijderingsbedrijven die in het bezit zijn van zo'n certificaat. De afgifte, controle en het toezicht op de certificaten...

Haag in strijd met bestemming ‘Verkeer’

Haag in strijd met bestemming ‘Verkeer’

31 mei 2018

Een buurvrouw heeft geklaagd over de haag van haar buurman. De haag is volgens haar in strijd met het  bestemmingsplan van de gemeente. Ze klaagt ook dat er door de haag een onveilige verkeerssituatie is. In een eerdere uitspraak heeft...

Geen schadevergoeding voor verleggen waterleiding

Geen schadevergoeding voor verleggen waterleiding

24 mei 2018

Voor het project Vervoersknoop Bleizo moet waterbedrijf Dunea een waterleiding verleggen. De kosten hiervan zijn 3,8 miljoen euro. Op woensdag 16 mei 2018 oordeelde de Raad van State over de vraag of de gemeente bij het verlenen van de omgevingsvergunning...

1 2 3 4 5 15