Is een verharding met een wapeningsnet een bouwwerk?

Is een verharding met een wapeningsnet een bouwwerk?

20 augustus 2018

Kan het aanbrengen van een wapeningsnet voor een verharding op een inrit gezien worden als een bouwwerk? Het antwoord op deze vraag is van belang voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Als je spreekt over een bouwwerk...

Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken

Criteria voor bouwvergunningvrije hekwerken

20 augustus 2018

Op 8 augustus 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of een hekwerk van 1,5 meter zonder omgevingsvergunning kan worden gebouwd. Een hekwerk dat lager is dan 2 m kan zonder omgevingsvergunning gebouwd worden als er...

Belangenafweging bij een kapvergunning

Belangenafweging bij een kapvergunning

08 augustus 2018

De Raad van State heeft op 25 juli 2018 een uitspraak gedaan over de belangenafweging bij het verlenen van een kapvergunning. Volgens de Raad van State moet de gemeente de leefbaarheid van het terrein voor krakers die wonen op het terrein...

Twee keer leges betalen, is dat mogelijk?

Twee keer leges betalen, is dat mogelijk?

02 augustus 2018

Op 10 juli 2018 heeft de rechter uitspraak gedaan over het betalen van leges bij een omgevingsvergunning bouwen. Op het moment dat de gemeente jouw aanvraag in behandeling neemt, moet je leges gaan betalen. Maar wat gebeurt er op het...

Uitzondering op gasloos bouwen

Uitzondering op gasloos bouwen

02 augustus 2018

Op 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie in werking getreden. Deze wet wordt ook wel de Wet VET genoemd. In deze wet is bepaald dat de gasaansluitingplicht voor nieuwbouw vervalt. Dit betekent dat wanneer je een bouwwerk gaat...

Watervergunning of herziening van een peilbesluit?

Watervergunning of herziening van een peilbesluit?

01 augustus 2018

De Raad van State heeft 18 juli 2018 uitspraak gedaan over een zaak waarin een eigenaar van een aantal percelen een watervergunning had aangevraagd voor een onderbemaling. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besloot de aanvraag voor de watervergunning te...

Veilig(er) graven met behulp van de wet

Veilig(er) graven met behulp van de wet

30 juli 2018

Op 31 maart 2018 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten (WIBON) grotendeels in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Op 1 juli 2018 is een belangrijke extra verplichting in de WIBON van kracht geworden....

Het stedelijk ontwikkelingsproject

Het stedelijk ontwikkelingsproject

30 juli 2018

Dankzij de "kruimellijst" is het mogelijk om via de eenvoudige procedure van 8 weken een omgevingsvergunning te krijgen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Maar let op: als er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject, is de eenvoudige procedure soms...

Relativiteitsvereiste bij archeologische waarden

Relativiteitsvereiste bij archeologische waarden

19 juli 2018

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd. Een perceeleigenaar heeft een zwembad gebouwd in zijn tuin. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit verleend. Maar een buurman stelde dat...

De openbaarheid van een weg

De openbaarheid van een weg

06 juli 2018

De rechter heeft op 30 mei uitspraak gedaan over de openbaarheid van een weg. Het onttrekken van een weg aan de openbaarheid gaat gepaard met verschillende regels, maar om te beginnen moet er wel sprake zijn van een weg die...

1 2 3 4 5 15